Mijn Kifid
Mijn Kifid

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen als:

  • uw bedrijf 50 of minder werknemers heeft en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro
  • uw klacht gericht is tegen een rentederivaat dat is afgesloten bij ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS REAAL of Van Lanschot en in het kader van zakelijke kredietverlening
  • de looptijd van het derivaat op 1 april 2011 nog niet was geëindigd

Leden commissies

De heer mr. E.L.A. van Emden treedt op als bemiddelaar en is ook beschikbaar als commissielid. De heren mr. W. Filott, prof. mr. dr. M.G.C.M. Peeters, J.C. Buiter, drs. J.C.P.M. van Erp, mr. drs. S.F. van Merwijk en mr. dr. H.O. Kerkmeester treden op als commissieleden.

Voor de Commissie van Beroep treden de volgende leden op: de heer mr. F.R. Salomons, mevrouw mr. C.A. Joustra, de heer drs. C. Graafland, de heer A. de Bruijne RA, mr. A. Bus, en de heer F.R. Valkenburg AAG RBA.

Reglement

In het reglement Bemiddelaar en Geschillencommissie inzake Geschillenbeslechting Rentederivaten is vastgelegd welke klachten door Kifid worden behandeld en hoe wij uw klacht behandelen.

U kunt uw klacht indienen via het klachtformulier rentederivaten.

Lees meer over onze werkwijze

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact