Mijn Kifid
wat is het verschil tussen bindende of niet-bindende uitspraak?
Klik op de afbeelding om te vergroten

Bindende uitspraak

Aan een bindende uitspraak moet zowel de consument als de financiële dienstverlener zich houden. Ook als u het oneens bent met de uitspraak. Is de uitspraak dat de financiële dienstverlener iets aan de consument of ondernemer moet betalen of geven? Dan is hij daartoe verplicht.

…. u kunt in beroep bij Kifid

Gaat de klacht over € 25.000 of meer? Dan kan de consument na een bindende uitspraak van de Geschillencommissie naar de Commissie van Beroep van Kifid. Datzelfde geldt ook voor de financiële dienstverlener. De Commissie van Beroep beoordeelt de klacht helemaal opnieuw en geeft een bindende uitspraak. Beide partijen moeten zich houden aan het bindend advies van de Commissie van Beroep.

… of u wilt naar de rechter

Bent u het oneens met een bindende uitspraak dan kunt u naar de rechter, maar de rechter beoordeelt uw klacht niet opnieuw. Hij voert alleen een marginale toetsing uit. Dit betekent dat de rechter alleen toetst of Kifid in redelijkheid tot de beslissing is gekomen en zet de uitspraak alleen opzij als er grote fouten zijn gemaakt. Dit komt niet vaak voor.

Niet-bindende uitspraak

Kiest u voor een niet-bindende uitspraak, dan hoeven u en de financiële dienstverlener zich hieraan niet te houden. Dit geldt ook als de financiële dienstverlener volgens de uitspraak van de Geschillencommissie iets aan u zou moeten betalen, dit hoeft hij dan niet op te volgen.

Bij een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie kunt u uw klacht niet opnieuw voorleggen aan de Commissie van Beroep.

… alleen de rechter kan opnieuw oordelen
Bent u als consument het niet eens met de niet-bindende uitspraak? Dan kunt u de klacht alsnog aan de rechter voorleggen. Die bekijkt uw klacht opnieuw en doet daar een nieuwe uitspraak over.

Bindende uitspraak alleen als beide partijen dat willen

Kifid kan alleen een bindend advies geven als beide partijen dat willen. In ons dienstverlenersregister staat welke financiële dienstverleners de uitspraken van Kifid als bindend aanvaarden. Bij het indienen van een klacht geeft u in het klachtformulier aan of u kiest voor een bindend of niet-bindend advies van Kifid.

Wanneer u kiest voor een bindende uitspraak, dan onderzoekt Kifid of uw financiële dienstverlener dat ook wil. We weten dat veel financiële dienstverleners een bindend advies willen als u daarvoor kiest. Wil uw financiële dienstverlener geen bindend advies? Dan wordt de uitspraak sowieso niet-bindend.

Goed om te weten

Als een financiële dienstverlener een bindende uitspraak niet nakomt, kunt u dat afdwingen via de rechter. Die neemt het bindend advies van Kifid vrijwel altijd over, tenzij Kifid grote fouten heeft gemaakt.

Soms is de uitspraak toch niet-bindend, ondanks dat beide partijen hebben gekozen voor een bindende uitspraak. Dat is het geval als de Geschillencommissie in de uitspraak aan de consument een bedrag toewijst dat hoger is dan € 100.000 of bij de meeste banken en verzekeraars € 250.000, zoals ook in het  Reglement Geschillencommissie Kifid beschreven staat.