Mijn Kifid

Voorwaarden

  • Heeft de uitspraak van de Geschillencommissie de vorm van een bindend advies? Tegen een niet-bindend advies kunt u bij ons geen beroep aantekenen.
  • Bedraagt het financiële belang minstens € 25.000,00? Dat is de ondergrens om als consument in beroep te kunnen gaan bij de Commissie van Beroep. U kunt uw vordering niet verhogen om de grens van € 25.000,00 te halen.
  • Bent u bereid de consumentenbijdrage van € 500,00 te betalen?
  • Is de maximale beroepstermijn van zes weken na de uitspraak van de Geschillencommissie niet verstreken? Uitgangspunt is de datum op de uitspraak van de Geschillencommissie.

Beroep instellen

Voor het instellen van beroep vragen we u het volgende te doen:

  • Vermeld in uw beroepschrift uw bezwaren tegen de beslissing van de Geschillencommissie en uw argumenten. Als u verwijst naar stukken uit het dossier, vermeld dan nauwkeurig om welke stukken (en welke pagina’s) het gaat.
  • Onderteken het beroepschrift en voorzie dit van uw naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.
  • Voeg bij het beroepschrift een kopie van de uitspraak van de Geschillencommissie (maar niet het hele dossier). Als u nieuwe stukken aan het dossier wilt toevoegen, vermeld dit dan duidelijk en voeg deze stukken meteen bij.
  • Stuur het beroepschrift, een kopie van de uitspraak van de Geschillencommissie en eventuele nieuwe stukken – bij voorkeur aangetekend – in tweevoud aan: Commissie van Beroep Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
  • Heeft u vragen over de beroepsprocedure neem dan contact met ons op.

Zodra uw beroepschrift binnen is, krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen twee weken ontvangt u vervolgens een brief over de verdere procedure. Hoe lang een uitspraak van de Commissie van Beroep op zich laat wachten, hangt ervan af hoe ingewikkeld uw zaak is. De commissie probeert klachten binnen zes maanden af te handelen.

Lees meer over de procedure in de reglementen Commissie van Beroep
Lees meer over de Commissie van Beroep en haar samenstelling