Mijn Kifid

Waarover kunt u klagen?

Enkele voorbeelden waarover u een klacht kunt indienen:

  • u vindt dat u niet correct te woord bent gestaan door een medewerker van Kifid;
  • u bent ontevreden over de bereikbaarheid van Kifid of een medewerker;
  • u moet te lang wachten op beantwoording van uw bericht of de afhandeling van uw klacht.

Waarover kunt u niet klagen?

U kunt geen klacht indienen over de inhoud van een uitspraak van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep,
U kunt ook geen klacht indienen over een procedurele beslissing tijdens de behandeling van uw klacht.

Klacht over Kifid indienen

U kunt uw klacht over Kifid indienen door een e-mail te sturen naar: klachtencoordinator@kifid.nl
Of stuur uw brief naar: Kifid t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

Wij nemen uw klacht over Kifid serieus. Wilt u in uw e-mail of brief in ieder geval de volgende informatie vermelden:

  • wat is uw klacht?
  • wat is er precies gebeurd?
  • wanneer vond het voorval plaats?
  • indien van toepassing: over welke medewerker klaagt u?
  • het nummer van uw klachtdossier
  • uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer

Uitkomst klacht over Kifid

Wellicht is uw klacht eenvoudig op te lossen met een telefoongesprek of een schriftelijke toelichting. Lukt dat niet, dan ontvangt u binnen één maand een schriftelijke reactie op uw klacht over Kifid. Vraagt de behandeling van uw klacht over Kifid meer tijd, dan informeren wij u daarover.

Lees meer over de klachtenregeling van Kifid