Mijn Kifid

Alternatieve geschilbeslechters (ADR-organisaties)

Sinds 2018 werkt Kifid met SKGZ, De Geschillencommissie voor Consumentenzaken en de Huurcommissie nauw samen in ADR-Nederland, een samenwerkingsverband waarin de vier ministerieel erkende geschilleninstanties van elkaar leren. Zij zetten samen hun kennis en ervaring in voor het versterken van een laagdrempelige toegang tot het recht voor tienduizenden rechtzoekenden.

Overige alternatieve geschilbeslechters:

 • ODR-platform
 • FIN-NET voor grensoverschrijdende geschillenbeslechting

Tuchtraad Verzekeraars

Ook de Tuchtraad Verzekeraars behandelt klachten van consumenten over verzekeringsmaatschappijen aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Kwesties die aan de Tuchtraad worden voorgelegd, hebben vaak te maken met gebrekkige communicatie, slecht georganiseerde interne klachtprocedures of het negeren van regels die door de verzekeringsbranche zelf zijn opgesteld. De Tuchtraad kan geen schadevergoeding toewijzen.

Klachten van consumenten komen alleen bij de Tuchtraad terecht via een doorverwijzing, bijvoorbeeld door de voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid.

Dient u bij Kifid een klacht in over punten die de Tuchtraad moet beoordelen, dan zullen wij uw klacht doorverwijzen naar de Tuchtraad.

Lees meer over de Tuchtraad Verzekeraars

Tuchtrecht Banken

Iedere medewerker van een bank legt de wettelijk verplichte bankierseed af. Stichting Tuchtrecht Banken ziet erop toe dat bankmedewerkers zich daarnaar gedragen. Bij een vermoeden dat een bankmedewerker de gedragsregels van de bankierseed heeft geschonden, kunt u dat melden bij de Stichting Tuchtrecht Banken.

Lees meer over Tuchtrecht Banken

Consumentenorganisaties

 • Consumentenbond
 • Nibud
 • Vereniging Eigen Huis
 • VEB Vereniging van Effectenbezitters

Ondernemersorganisaties

 • MKB Nederland
 • ONL
 • LTO Nederland
 • ZZP Nederland

Brancheorganisaties financiële sector

 • Adfiz – branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs
 • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
 • OvFD – Organisatie van Financiële Dienstverleners
 • Verbond van Verzekeraars Belangenorganisatie van in Nederland actieve verzekeraars
 • VV&A – Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs

Toezichthouder

 • ACM Autoriteit Consument en Markt
 • AFM Autoriteit Financiële Markten
 • DNB De Nederlandsche Bank

Ministeries

 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid

Overige organisaties

 • DSI Registratie en tuchtrecht van financiële deskundigen
 • FFP Gecertificeerd financieel planners
 • NVHP – Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners
 • Nationale Ombudsman
 • Ombudsman Pensioenen
 • NVI – Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso ondernemingen