Mijn Kifid

Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Ook de Tuchtraad Financiële Dienstverlening behandelt klachten van consumenten over verzekeringsmaatschappijen aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Kwesties die aan de Tuchtraad worden voorgelegd, hebben vaak te maken met gebrekkige communicatie, slecht georganiseerde interne klachtprocedures of het negeren van regels die door de verzekeringsbranche zelf zijn opgesteld. De Tuchtraad kan geen schadevergoeding toewijzen.

Klachten van consumenten komen alleen bij de Tuchtraad terecht via een doorverwijzing, bijvoorbeeld door de voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid.

Dient u bij Kifid een klacht in over punten die de Tuchtraad moet beoordelen, dan zullen wij uw klacht doorverwijzen naar de Tuchtraad.

Lees meer over de Tuchtraad

Consumentenorganisaties

 • Consumentenbond
 • Nibud
 • Vereniging Eigen Huis
 • VEB Vereniging van Effectenbezitters

Ondernemersorganisaties

 • MKB Nederland
 • ONL
 • LTO Nederland
 • ZZP Nederland

Brancheorganisaties financiële sector

 • Adfiz – branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs
 • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
 • OvFD – Organisatie van Financiële Dienstverleners
 • Verbond van Verzekeraars Belangenorganisatie van in Nederland actieve verzekeraars
 • VV&A – Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs

Toezichthouder

 • ACM Autoriteit Consument en Markt
 • AFM Autoriteit Financiële Markten
 • DNB De Nederlandsche Bank

Ministeries

 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid

Alternatieve geschilbeslechters (ADR-organisaties)

 • De Geschillencommissie voor Consumentenzaken
 • Huurcommissie
 • ODR-platform
 • SKGZ – Ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen
 • FIN-NET voor grensoverschrijdende geschillenbeslechting

Overige organsaties

 • DSI Registratie en tuchtrecht van financiële deskundigen
 • FFP Gecertificeerd financieel planners
 • NVHP – Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners
 • Nationale Ombudsman
 • Ombudsman Pensioenen
 • Stichting Tuchtrecht Banken