Mijn Kifid
Mijn Kifid

Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Ook de Tuchtraad Financiële Dienstverlening behandelt klachten van consumenten over verzekeringsmaatschappijen aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Kwesties die aan de Tuchtraad worden voorgelegd, hebben vaak te maken met gebrekkige communicatie, slecht georganiseerde interne klachtprocedures of het negeren van regels die door de verzekeringsbranche zelf zijn opgesteld. De Tuchtraad kan geen schadevergoeding toewijzen.
Klachten van consumenten komen alleen bij de Tuchtraad terecht via een doorverwijzing, bijvoorbeeld door de voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid.
Dient u bij Kifid een klacht in over punten die de Tuchtraad moet beoordelen, dan zullen wij uw klacht doorverwijzen naar de Tuchtraad.

Lees meer over de Tuchtraad

Consumentenorganisaties

Consumentenbond
Nibud
Vereniging Eigen Huis
VEB Vereniging van Effectenbezitters

Ondernemersorganisaties

MKB Nederland
ONL
LTO Nederland
ZZP Nederland

Brancheorganisaties financiële sector

Adfiz – branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
OvFD – Organisatie van Financiële Dienstverleners
Verbond van Verzekeraars Belangenorganisatie van in Nederland actieve verzekeraars
VV&A – Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs

Toezichthouder

ACM Autoriteit Consument en Markt
AFM Autoriteit Financiële Markten
DNB De Nederlandsche Bank

Ministeries

Ministerie van Financiën
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Alternatieve geschilbeslechters (ADR-organisaties)

De Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Huurcommissie
ODR-platform
SKGZ – Ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen
FIN-NET voor grensoverschrijdende geschillenbeslechting

Overige organsaties

DSI Registratie en tuchtrecht van financiële deskundigen
FFP Gecertificeerd financieel planners
NVHP – Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners
Nationale Ombudsman
Ombudsman Pensioenen
Stichting Tuchtrecht Banken

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact