Mijn Kifid

Wel of niet behandelbaar

Zodra u als mkb-ondernemer of zzp’er een klacht heeft ingediend over een het aan u verstrekte financieringsadvies gaat Kifid eerst na of uw klacht in behandeling mag worden genomen. Dit betekent dat:

  • uw bedrijf een omzet/balanstotaal heeft van minder dan vijf miljoen euro per jaar;
  • de klacht gaat over een financieringsadvies dat is verstrekt op of na 1 mei 2021;
  • uw klacht is gericht tegen een adviseur die de Gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB heeft onderschreven.

Lees meer over de procedure in het Reglement Geschillencommissie Kifid

Ik wil online een klacht indienen over een kleinzakelijke financiering

Klachtformulier erkend financieringsadvies MKB

 

Bemiddeling

Als wij uw klacht kunnen behandelen, dan gaat deze naar de bemiddelaar. Hij bekijkt of het lukt om te bemiddelen. De fase van bemiddeling eindigt als beide partijen een minnelijke regeling bereiken of als de zaak wordt doorverwezen naar de Geschillencommissie. Ook kan de bemiddelaar het dossier sluiten als de partijen onvoldoende meewerken. De bemiddelaar (en later de Geschillencommissie) kunnen voorstellen om het geschil op te lossen via mediation.

Geschillencommissie

Als bemiddeling tevergeefs of onmogelijk blijkt, verwijst de bemiddelaar de klacht door naar de Geschillencommissie. De Geschillencommissie doet een uitspraak over de klacht in de vorm van een bindend advies als de klacht gaat over een financiering tot 250.000 euro. Dit betekent dat de ondernemer en de financieel adviseur zich, ongeacht de uitkomst, moeten houden aan de uitspraak. Ze zijn er juridisch aan gebonden. De partij die in het ongelijk is gesteld, betaalt de proceskosten van de ander.

Lees meer over de Geschillencommissie

Beroep

Zowel de ondernemer als de financieel adviseur kan onder voorwaarden tegen een bindende uitspraak van de Geschillencommissie in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Over de voorwaarden voor beroep leest u meer in het Reglement van de Commissie van Beroep Erkend Financieringsadvies MKB. Voor een beroepsprocedure bij Kifid betaalt de partij die in beroep gaat een bijdrage van 500 euro. Een uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend.

Publicatie van de uitspraak

Kifid publiceert de uitspraken van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep in het uitsprakenregister. Namen van de (rechts)personen, die de klacht hebben ingediend worden niet vermeld, evenmin als namen van mensen in dienst van de financier.

Lees meer over hoe u een klacht kunt indienen