Mijn Kifid

Wel of niet behandelbaar

Zodra u als mkb-ondernemer of zzp’er een klacht heeft ingediend over een kleinzakelijke financiering gaat Kifid eerst na of uw klacht in behandeling mag worden genomen. Dit betekent dat:

  • uw bedrijf een omzet/balanstotaal heeft van minder dan vijf miljoen euro;
  • de klacht gaat over een financiering die is aangevraagd op of na 1 juli 2018;
  • uw klacht is gericht tegen een bank of financier die de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering heeft onderschreven.

Klachten over een afwijzing van een kredietaanvraag worden niet in behandeling genomen. Het staat een bank of financier vrij om een kredietverzoek te weigeren.

Lees meer over de procedure in het Reglement Geschillencommissie Kifid

Ik wil online een klacht indienen over een kleinzakelijke financiering

Klachtformulier kleinzakelijke financiering.

Bemiddeling

Als wij uw klacht kunnen behandelen, dan gaat deze naar de bemiddelaar. Hij bekijkt of het lukt om te bemiddelen. De fase van bemiddeling eindigt als beide partijen een minnelijke regeling bereiken of als de zaak wordt doorverwezen naar de Geschillencommissie. Ook kan de bemiddelaar het dossier sluiten als de partijen onvoldoende meewerken. De bemiddelaar (en later de Geschillencommissie) kunnen voorstellen om het geschil op te lossen via mediation.

Geschillencommissie

Als bemiddeling tevergeefs of onmogelijk blijkt, verwijst de bemiddelaar de klacht door naar de Geschillencommissie. De Geschillencommissie doet een uitspraak over de klacht in de vorm van een bindend advies. De ondernemer en de financiële dienstverlener moeten zich dus houden aan de uitspraak. Ze zijn er juridisch aan gebonden. De partij die in het ongelijk is gesteld, betaalt de proceskosten van de ander.

Lees meer over de Geschillencommissie

Beroep

Zowel de ondernemer als de financiële dienstverlener kan tegen een uitspraak van de Geschillencommissie in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Ook de uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend.

Publicatie van de uitspraak

Kifid publiceert de uitspraken van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep in het uitsprakenregister. Namen van de (rechts)personen, die de klacht hebben ingediend worden niet vermeld, evenmin als namen van mensen in dienst van de financiële dienstverlener.

Lees meer over hoe u een klacht in kunt dienen