Mijn Kifid
U handelt in de uitoefening van uw beroep of bedrijf?

Helaas kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. U leest meer over de voorwaarden in het reglement.

 

Vraag 2

Dit kunt u controleren in ons dienstverlenersregister

Financiële dienstverleners
Is de financiële dienstverlener met het juiste loket aangesloten bij Kifid?

Helaas kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. De financiële dienstverlener dient aangesloten te zijn bij Kifid.

Vraag 3

Stap 1: Heeft u een klacht over een zakelijke financiering , een zakelijk financieringsadvies of een kort zakelijk krediet? Stap 2: Lees de Gedragscodes om te controleren of u hiervoor in aanmerking komt

Gedragscode kleinzakelijke Financiering
Heeft u een klacht over een zakelijke financiering, een zakelijk financieringsadvies of een kortzakelijk krediet zoals beschreven in de volgende Gedragscodes: kleinzakelijke Financiering, MKB Financiers, Erkend Financieringsadvies MKB of Kort Zakelijk Krediet?

Helaas kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Alleen een zakelijke financiering of zakelijke financieringsadvies zoals beschreven in de 4 Gedragscodes kunnen wij behandelen. Lees de 4 gedragscodes nogmaals goed door:

Gedragscode Kleinzakelijke financiering

Gedragscode MKB Financiers

Gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB

Gedragscode Kort Zakelijk Krediet

 

 

 

Vraag 4

Is uw vordering op de financiële dienstverlener op het moment van het indienen van de klacht niet meer dan 1.000.000 euro

Helaas kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Uw vordering op de financiële dienstverlener is max € 1.000.000. Lees voor meer informatie het reglement

Vraag 5

Heeft u uw klacht al voorgelegd aan uw financiële dienstverlener?

Helaas kunnen wij uw klacht (nog) niet in behandeling nemen. U moet met uw klacht eerst de interne klachtenprocedure (IKP) bij uw financiële dienstverlener doorlopen. Lees meer in het reglement

Vraag 6

Heeft u een definitief standpunt van uw financiële dienstverlener ontvangen OF heeft u uw financiële dienstverlener 8 weken de tijd gegeven om op uw klacht te reageren?

Helaas kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. U dient uw financiële dienstverlener minimaal 8 weken gelegenheid te geven om te reageren. Lees meer in het reglement

Vraag 7

Heeft uw financieel dienstverlener minder dan 3 maanden geleden het definitieve klachtstandpunt ingenomen OF heeft u uw klacht minder dan één jaar geleden voor het eerst kenbaar gemaakt?

Helaas kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. De termijn waarbinnen u uw klacht moet indienen is verstreken. Lees voor meer informatie het reglement.

Als u de klacht te laat heeft ingediend, kan de Geschillencommissie de klacht toch behandelen als uit de proceshouding van de financiële dienstverlener blijkt dat deze de klacht beoordeeld wil zien. Wij verzoeken u in dit geval de bevestiging van uw financiële dienstverlener mee te sturen met het klachtenformulier.

Vraag 8

Dit is de eerste keer dat ik mijn klacht bij Kifid voorleg. Ik heb de klacht nog niet voorgelegd aan de rechter of een andere geschilleninstantie

Helaas kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Kifid behandelt geen klachten die al zijn voorgelegd aan een rechter, Kifid of een vergelijkbare geschilleninstantie. Lees meer hierover in het reglement.

Wij kunnen uw klacht (voorlopig) in behandeling nemen.

Dit kan wel inhouden dat in een later stadium alsnog wordt geoordeeld dat wij uw klacht (nog) niet in behandeling kunnen nemen.

Eerst dient u

uw klacht in

Het snelst kunt u uw klacht indienen via Mijn Kifid. Als u uw klacht liever per post stuurt, kunt u daarvoor het klachtformulier downloaden. Wij verzoeken u alle relevante stukken mee te sturen.

Daarna krijgt u

een bevestiging

U ontvangt van ons een bevestiging als de klacht door ons ontvangen is.

Het

vervolg

Binnen 7 werkdagen hoort u of Kifid uw klacht in behandeling neemt. Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk aan een behandelend secretaris-jurist toe te wijzen.