Kifid

Hoe verloopt de procedure?

Wij streven naar een professionele klachtenorganisatie voor de klanten van financiële dienstverleners. Meer informatie over de procedures vindt u in de rubrieken op deze pagina en onder het kopje Reglementen in 'Over Kifid'.

De eerste stap is dat u via de interne klachtenprocedure (IKP) de klacht van uw klant behandelt. Als u samen niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, kan uw klant naar Kifid stappen. De Ombudsman en de Geschillencommissie van Kifid nemen geen klachten in behandeling die ook aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie zijn voorgelegd.

Interne Klachtenprocedure (IKP)

  • Voordat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een klacht van een klant in behandeling kan nemen, moet de interne klachten­procedure (IKP) van de bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener zijn doorlopen.
  • De financiële dienstverleners in ons land zijn verplicht:
    - zich aan te sluiten bij een onafhankelijk klachteninstituut dat is erkend door de minister van Financiën, zoals Kifid,
    - klachten van hun klanten eerst zelf behoorlijk te behandelen.
  • Klanten kunnen terecht bij de Financiële Ombudsman van Kifid zodra uit een brief van de directie of van de interne klachten­commissie van uw financiële dienstverlener blijkt dat de klacht is afgewezen.
Naar stap 2