Kifid

Hoe verloopt de procedure?

Wij streven naar een professionele klachtenorganisatie voor de klanten van financiële dienstverleners. Meer informatie over de procedures vindt u in de rubrieken op deze pagina en onder het kopje ‘Publicaties’ en 'Over Kifid'.

De eerste stap is dat u middels de interne klachtenprocedure (IKP) de klacht van uw klant probeert op te lossen. Als u samen niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, kan uw klant zijn klacht aan Kifid voorleggen. Kifid kan geen klachten behandelen die ook aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie zijn voorgelegd.

organogram
De juiste route voor uw klacht eerst IKP, dan pas Kifid
Heeft u een vergelijkbare zaak?
Is uw dienstverlener aangesloten?
http://www.kifid.nl/consumenten/tips-voor-klachtenbrief-aan-uw-dienstverlener
f