Mijn Kifid

Wat kunt u verwachten?

Uiterlijk twee weken voor de mondelinge behandeling ofwel zitting krijgt u een uitnodiging. Tijdens deze zitting kan de consument of ondernemer nog eens uitleggen waarom deze het niet eens is met de financiële dienstverlener. De Geschillencommissie heeft uw klachtdossier al bestudeerd. U hoeft dus niet alles opnieuw uit te leggen, maar kunt wel een extra toelichting geven. Een zitting duurt meestal drie kwartier. Soms wat korter of langer.

Aanwezigheid

Het is belangrijk dat u zelf bij de zitting bent. Wanneer u echt niet zelf wilt of kunt komen, kunt u iemand machtigen om namens u het woord te voeren. U kunt ook zelf komen en een gemachtigde meenemen die namens u het woord voert. Bovendien kunt u nog iemand anders (bijvoorbeeld familie) meenemen. Laat ons dat dan twee weken vóór de zitting weten via zittingGC@kifid.nl. Bezoekers die niet zijn aangemeld, krijgen geen toegang. In uw mail vermeldt u de namen van de aanwezigen en hun eventuele functie.

Naast u en een vertegenwoordiger van de financiële dienstverlener zijn bij een zitting aanwezig: de dagvoorzitter, één of meer leden van de Geschillencommissie en de secretaris die uw klacht behandelt. U en de financiële dienstverlener krijgen om de beurt het woord. Tussendoor kunnen de leden van de Geschillencommissie vragen stellen.

Bemiddeling of uitspraak

De Geschillencommissie kan tijdens de zitting nog onderzoeken of beide partijen er toch samen uit kunnen komen zonder dat het tot een uitspraak komt. Lukt dat, dan kunt u ter plekke een vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Lukt dit niet, dan informeert de Geschillencommissie u over de verdere procedure. U ontvangt over het algemeen binnen negentig dagen een uitspraak of een tussenuitspraak. Of u krijgt nog gelegenheid om met de financiële dienstverlener te overleggen of extra informatie aan de Geschillencommissie te geven.

Tips

  • Vindt u het moeilijk om uw verhaal aan anderen te vertellen? Zet uw verhaal dan op papier en lees dat tijdens de hoorzitting voor.
  • Wilt u weten hoe de Geschillencommissie in eerdere zaken heeft beslist? Raadpleeg het uitspraken register, waar u eerdere uitspraken van de Geschillencommissie vindt.

Deze animatie legt uit hoe u zich kunt voorbereiden en wat u tijdens de zitting kunt verwachten.

Lees meer over de procedure