Mijn Kifid

Bestuur

Het bestuur ziet toe op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de klachtbehandeling, is eindverantwoordelijk voor de Stichting en stelt het beleid en de begroting vast en houdt daarbij rekening met het belang en de doelstellingen van Kifid. Het bestuur benoemt de bestuursleden en de voorzitters en leden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep. Het bestuur vergadert zes keer per jaar en fungeert als sparringpartner voor de voorzitter Geschillencommissie tevens directeur van Kifid.

Het bestuur bestaat uit vier leden.
Van links naar rechts: Paul Morshuis, Pauline van Esterik-Plasmeijer, Bart Combée, Ralph Pans.

Klik op de naam van een bestuurslid om de hoofd- en/of nevenfuncties te bekijken.

 

Voorzitter Geschillencommissie

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie en directeur Kifid
Eveline Ruinaard

Mr. E.C. (Eveline) Ruinaard LLM is sinds 1 januari 2017 voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid. Zij is ook directeur van het klachteninstituut. De organisatie ondersteunt de werkzaamheden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep en is daarnaast belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Eveline Ruinaard was voor 2017 werkzaam als directeur Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarvoor werkte zij als rechter en senior rechter bij drie rechtbanken. In haar laatste functie in de rechtspraak was zij lid van het bestuur van de toenmalige rechtbank Arnhem. Eveline Ruinaard studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na de Nederlandse master behaalde zij in 1992 de master Europees recht aan het Europees Universitair Instituut (EUI) in Florence.

Eveline Ruinaard vervult de volgende nevenfuncties. Zij is aankomend voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting De Gelderhorst, lid van de Raad van Toezicht van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, lid van het Bestuur van Stichting Amersfoort in C, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, en voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Financieel Recht.

Geschillencommissie

De Geschillencommissie onderzoekt of bemiddeling mogelijk is. Als bemiddeling niet lukt, kan er een uitspraak worden gevraagd van Geschillencommissie.

De Geschillencommissie bestaat niet alleen uit juristen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van accountants, actuarissen en medisch deskundigen. De functie Lid van de Geschillencommissie is een nevenfunctie. Vanzelfsprekend kan een lid van de Geschillencommissie niet werken voor een aangesloten financiële dienstverlener.

Alle leden van de Geschillencommissie

De Geschillencommissie kent drie afdelingen. Elke afdeling heeft een vicevoorzitter. Leden van de Geschillencommissie zijn afhankelijk van hun expertise in 1 of meer afdelingen inzetbaar.
Klik op de naam van een commissielid om de hoofd- en/of nevenfuncties te bekijken.

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten, ondernemers  en financiële dienstverleners tegen uitspraken van de Geschillencommissie. Mr. drs. W.J.J. (Wanner) Los vervult sinds 1 oktober 2018 het voorzitterschap.

Alle leden van de Commissie van Beroep