Mijn Kifid

Bestuur

Het bestuur ziet toe op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de klachtbehandeling, is eindverantwoordelijk voor de Stichting en stelt het beleid en de begroting vast en houdt daarbij rekening met het belang en de doelstellingen van Kifid. Het bestuur benoemt de bestuursleden en de voorzitters en leden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep. Het bestuur vergadert zes keer per jaar en fungeert als sparringpartner voor de voorzitter Geschillencommissie tevens directeur van Kifid.

Het bestuur bestaat uit vier leden.
Van links naar rechts: Paul Morshuis, Pauline van Esterik-Plasmeijer, Ralph Pans, Bart Combee.

Klik op de naam van een bestuurslid om de hoofd- en/of nevenfuncties te bekijken.

 • De heer mr. R.J.J.M. (Ralph) Pans, voorzitter
  • Hoofdfunctie:
   Staatsraad bij de Raad van State

   Nevenfuncties:

   • Voorzitter van de Stichting Recht en Overheid;
   • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Almeerse Scholengroep (ASG);
   • Voorzitter van de Raad van Advies van Golfclub Almeerderhout;
   • Lid van de Adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer PvdA.
 • De heer drs. B. (Bart) Combee
  • Hoofdfunctie:
   Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland (per 1 september 2020)

   Nevenfuncties:
   Voorzitter Raad van Toezicht Midwaste

 • Mevrouw dr. P.W.J. (Pauline) van Esterik-Plasmeijer
  • Hoofdfunctie:
   Van Esterik & Company, interim management & consultancy

   Nevenfuncties:

   • Voorzitter Bestuur Stichting Mijn Geld en Zo;
   • Bestuurslid NVVK;
   • Lid Raad van Advies Plinkr Hub;
   • Lid Raad van Advies Kredietbank Nederland.
 • De heer drs. P.A. (Paul) Morshuis RC
  • Hoofdfunctie:
   Algemeen directeur (eigenaar) van Gaestconsult

   Nevenfuncties:

   • Lid Bestuur Stichting Katholieke Universiteit;
   • Voorzitter Audit commissie van het Radboud Universitair Medisch Centrum;
   • Voorzitter Audit commissie van de Radboud Universiteit;
   • Voorzitter Beleggingscommissie van Stichting Reinier Post;
   • Voorzitter van de commissie Bestuursverslag en Governance van de Stichting voor de Jaarverslaggeving.

 

Voorzitter Geschillencommissie


Mr. E.C. (Eveline) Ruinaard is sinds 1 januari 2017 voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid. Zij geeft tevens leiding aan het klachteninstituut. De kantoororganisatie ondersteunt de werkzaamheden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep en is daarnaast belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Eveline Ruinaard was sinds 2013 directeur Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarvoor werkte zij als rechter en senior rechter bij drie rechtbanken. De laatste vijf jaar daarvan was zij als voorzitter van de sector Bestuursrecht lid van het bestuur van de rechtbank Arnhem. Eveline Ruinaard studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na de Nederlandse master behaalde zij in 1992 de master Europees recht aan het Europees Universitair Instituut (EUI) in Florence.

Eveline Ruinaard vervult een drietal nevenfuncties. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, en voorzitter van de Vereniging voor Financieel Recht.

 

Geschillencommissie

De Geschillencommissie onderzoekt of bemiddeling mogelijk is. Als bemiddeling niet lukt, kan er een uitspraak worden gevraagd van Geschillencommissie.

De Geschillencommissie bestaat niet alleen uit juristen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van accountants, actuarissen en medisch deskundigen. De functie Lid van de Geschillencommissie is een nevenfunctie. Vanzelfsprekend kan een lid van de Geschillencommissie niet werken voor een aangesloten financiële dienstverlener.

Alle leden van de Geschillencommissie

De Geschillencommissie kent drie afdelingen. Elke afdeling heeft een vicevoorzitter. Leden van de Geschillencommissie zijn afhankelijk van hun expertise in 1 of meer afdelingen inzetbaar.
Klik op de naam van een commissielid om de hoofd- en/of nevenfuncties te bekijken.

 • Mevrouw mr. M.E.J. Bracco Gartner, vicevoorzitter afdeling beleggen
  • Hoofdfunctie:

   Docent Hazelhoff Centrum voor Financieel Recht Universiteit Leiden

   Nevenfuncties:

   • Pensioenfonds van de Metalelektro, lid Audit, Risk en Compliance Commissie;
   • Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group, lid visitatiecommissie;
   • Finstas, lid Raad van Advies.
 • De heer mr. J. van der Groen, vicevoorzitter afdeling Bankzaken
  • Hoofdfunctie:

   Seniorrechter rechtbank Rotterdam

   Nevenfuncties:

   • Lid-jurist Raad van Arbitrage voor de Bouw;
   • Voorzitter geschillencommissie consumentenzaken (advocatuur/notariaat, Mobiliteitgerelateerd, Bouwgerelateerd);
   • Docent SSR;
   • Voorzitter klachtencommissie politie eenheid Den Haag;
   • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem;
   • Voorzitter in algemene dienst Geschillencommissie voor consumentenzaken.
 • De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, vicevoorzitter afdeling Verzekeringen
   • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
   • Universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
   • Hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar.
 • De heer A.H.J. Alfrink
  • Hoofdfunctie:
   Owner gewoontwee interim management en teamontwikkeling
   Nevenfuncties:
   Bestuurslid trainingsbureau Schoonderwoerd ;
   Voorzitter bestuur NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme);
 • De heer mr. dr. S.O.H. Bakkerus
   • Beoordelaar en ontwikkelaar verbonden aan de Beroepsopleiding voor advocaten;
   • Vragenontwikkelaar Basistest Beroepsopleiding Advocaten voor Citrus Andriessen.
 • Mevrouw ir. A. van den Berg MBA
  • Hoofdfunctie:

   Executive coach (eigen praktijk)

   Nevenfuncties:

   Lid RvT Hogeschool Utrecht;

   Lid RvT RonaldMcDonald Kinderfonds;

   Lid RvT Utrecht Marketing.

 • Mevrouw mr. L. van Berkum
  • Hoofdfunctie:

   Seniorrechter rechtbank Amsterdam

   Nevenfuncties:

   plaatsvervangend voorzitter van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

 • Mevrouw mr. I.M. Bilderbeek
  • Hoofdfunctie:

   Kantonrechter te Amsterdam

   Nevenfuncties:

   raadsheer -plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden

 • Mevrouw mr. C.P. Bleeker
  • Hoofdfunctie:
   senior rechter in de rechtbank Amsterdam
 • Mevrouw mr. A. Boer
  • Hoofdfunctie:

   Hoofdfunctie: (senior) rechter rechtbank Rotterdam

 • De heer mr. F.H.E. Boerma
  • Hoofdfunctie:

   Seniorrechter rechtbank Oost-Nederland

   Nevenfuncties:

   • Docent Grotius, Kerckebosch ea;
   • Voorzitter monitor wsnp;
   • Bestuurslid MKB-Doorgaan
 • Mevrouw T.I. van Bommel-Scheffer
  • Hoofdfunctie:

   Eigenaar van Thea van Bommel-Scheffer Interimmanagement & consultancy (IM&C) en Associatie bij Accent Organisatie Advies.

   Nevenfuncties:

   • Vrijwilligerswerk: Voorzitter van de SK Foundation;
   • Vrijwilligerswerk : penningmeester bij de stichting TRY (The Red Yarn) foundation.
 • De heer prof. dr. A. Buijs
   • Emeritus hoogleraar Financiering en Beleggen Universiteit Utrecht;
   • Emeritus professor Business Statistics Nyenrode;
   • Visiting Professor Finance and Investments, Nelson Mandela University, Zuid-Afrika;
   • Voorzitter Stichting Transfair.
 • Mevrouw mr. M.C.M van Dijk
  • Hoofdfunctie:
   senior raadsheer in het gerechtshof te ‘s-Gravenhage belastingkamer en handelskamer.
   Nevenfuncties:
   Ingeschreven in het arbitrageregister van het Nederlands Arbitrage Instituut.
 • De heer drs. W. Dullemond
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer mr. E.L.A. Van Emden
   • Gedelegeerd commissaris Lindeboom Bierbrouwerij B.V. (Grofton Beheer Neer B.V.);
   • Bestuurder Stichting InvestInFuture;
   • Tijdelijk door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder/ commissaris/beheerder van aandelen/onderzoeker;
   • Arbiter NAI.
 • De heer mr. dr. K. Engel
  • Hoofdfunctie:

   Medewerker wetenschappelijk bureau Hoge Raad der Nederlanden

   Nevenfuncties:

   • Docent aan de Universiteit van Amsterdam;
   • Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht;
   • auteur voor de Groene Serie, titel 7.17 BW (Kluwer).
 • De heer mr. J. van der Groen
  • Hoofdfunctie:

   Seniorrechter rechtbank Rotterdam;

   Nevenfuncties:

   • Lid-jurist Raad van Arbitrage voor de Bouw;
   • Docent SSR;
   • Voorzitter klachtencommissie politie eenheid Den Haag;
   • Voorzitter in algemene dienst Geschillencommissie voor consumentenzaken.
 • De heer mr. dr. D.P.C.M. Hellegers
  • Hoofdfunctie:

   Universitair docent privaatrecht Open Universiteit;

   Nevenfuncties:

   • Voorzitter voor het cluster Energie en Water van de Stichting Geschillencommissies voor
   • Consumentenzaken en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf;
   • Onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Insurance Studies van de UvA;
   • Docent aan de Universiteit van Amsterdam;
   • Voorzitter van de Mobiliteitsgerelateerde geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.
 • De heer mr. R.L.H. IJzerman
  • Hoofdfunctie:

   Advocaat-Generaal Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden

   Nevenfuncties:

   • Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut;
   • Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging;
   • Lid ICC Nederland Arbitration & ADR commissie.
 • De heer mr. R. Imhof
  • Hoofdfunctie:
   Juridisch adviseur

   Nevenfuncties:

   • Voorzitter Geschillencommissie BKR;
   • Tuchtrechter bij het ISR (Instituut Sportrechtspraak);
 • Mevrouw drs. J.W. Janse
  • Boekhouding (zzp).
 • De heer mr. S.W.A. Kelterman
   • promovendus Open Universiteit;
   • onderzoeker verbonden aan Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
   • bestuurslid (voorzitter) van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Alphen aan den Rijn.
 • De heer mr. dr. H.O. Kerkmeester
  • Hoofdfunctie:
   Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven;
   Nevenfuncties:

   • Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep;
   • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
   • Hoofddocent Economische analyse van het recht, Universiteit Antwerpen;
   • Rubrieksredacteur (Rechtseconomie), Ars Aequi;
   • gastdocent Rechtseconomie Universiteit van Curaçao;
   • lid Landelijke beoordelingscommissie Rio-opleiding.
 • De heer dr. H.C. Kranenburg
  • Hoofdfunctie:
   Orthopeed voor Gezelschapsdieren en Directeur Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein.
   Nevenfuncties:

 • De heer mr. G.W.N.M. van Laarhoven MMO
  • Hoofdfunctie:
   geen (gepensioneerd).
   Nevenfuncties:

   • Voorzitter ouderinitiatief Stichting de Toekomst, Vught;
   • Buurtbemiddelaar bij vrijwilligersorganisatie Contour de Twern, Tilburg;
   • Lid stadsbestuur Giving Back;
   • Secretaris Stichting Vrienden van de Pezerikken.
 • De heer mr. J.L.M. Luiten
  • Hoofdfunctie:
   Senior kantonrechter bij de rechtbank Den Haag
   Nevenfuncties:

   • Voorzitter gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Montessori Stichting Vreugd en Rust
   • Redactielid Vaktijdschrift voor de procespraktijk (Uitgeverij Paris)
   • Voorzitter Medezeggenschapsraad van Montessori Leidschenveen
 • De heer mr. A.P. Luitingh
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer drs. P.M. Mallekoote
  • Hoofdfunctie:

   geen (gepensioneerd)

   Nevenfuncties:

   lid van Dispute Resolution Committee van de European Payments Council.

 • De heer mr. drs. S.F. Van Merwijk
  • Lid bestuur rechtbank Amsterdam.
 • De heer mr. P.J. Neijt
  • Hoofdfunctie:

   Senior rechter bij de rechtbank Midden-Nederland

   Nevenfuncties:

   • Redactiewerk voor uitgeverij M.A.D. Lex B.V. (HERO),
   • Redacteur Rechtspraak Insolventierecht (Kluwer)
   • Docent bij SSR
   • Lidmaatschappen: International Insolvency Institute, INSOL International, CERIL.
 • De heer mr. dr. M.D.H. Nelemans
  • Hoofdfunctie:

   Universitair docent privaatrecht Open Universiteit

   Nevenfuncties:

   • Docent bij Law@Work;
   • Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.
 • Mevrouw W.J.J. Ong RA
   • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds SABIC;
   • Lid van de Raad van Commissarissen en lid van de auditcommissie van Stichting Rondom Wonen;
   • Lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de audit commissie van ROC Mondriaan;
   • Sleutelfunctiehouder interne audit bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf;
   • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf.
 • De heer N.W. Over de Vest
  • Hoofdfunctie:

   strategie consultant en eigenaar Marni B.V.

   Nevenfuncties:

   Parttime docent ESAA.

 • Mevrouw drs. J.H. Paulusma-de Waal, arts M&G RGA
   • Register Geneeskundig Adviseur;
   • Medisch lid van de Toetsingscie Gezondheidsgegevens.
 • Mevrouw mr. A.J. van Putten
  • Hoofdfunctie:
   Rechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
   Nevenfuncties:
   Lid geschillencommissie BKR
 • De heer mr. P.G. Salvadori
  • Hoofdfunctie:
   Rechter bij de rechtbank Den Haag

   Nevenfuncties:
   geen

 • De heer J.F. Stoffijn
  • Geen nevenfuncties.
 • de heer mr. dr. N. Strohmaier
  • Hoofdfunctie:
   Universitair Docent empirische rechtswetenschap

   Nevenfuncties:
   Director Legal Psychology bij BFI Global te Amsterdam

 • De heer A.E. Tevel
  • Hoofdfunctie:

   • Directeur Fin-Pact B.V.

   Nevenfuncties:

   • Lid Raad van Commissarissen Stichting Stadlander;
   • Lid provinciale deskundigencommissie Stimulus Projectmanagement t.b.v. beoordeling (innovatie)subsidies en (innovatie)kredieten (samenwerkingsverband provincies Noord Brabant, Zeeland en Limburg).
 • De heer mr. dr. ing. A.J. Verdaas
  • Hoofdfunctie:

   Advocaat, Ronald Verdaas advocatuur.

   Nevenfuncties:

   • Senior onderzoeker Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Radboud Universiteit;
   • Docent Grotius specialisatieopleiding “Financiering & Zekerheden”;
   • Docent Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen;
   • Docent postacademisch onderwijs;
   • Beoordelaar Beroepsopleiding Advocaten;
   • Vaste annotator Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR);
   • Medewerker Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI);
   • Lid redactieraad Financieel Juridische Reeks;
   • Hoofdredacteur en auteur Groene Serie Faillissementswet;
   • Lid kernredactie Groene Serie Privaatrecht;
   • Redacteur tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP);
   • Auteur Tekst & Commentaar Insolventierecht;
   • Auteur Commentaar Insolventierecht.
 • De heer mr. R.J. Verschoof
  • Hoofdfunctie:
   Sr. Rechter A bij de rechtbank Midden-Nederland;
   Nevenfuncties:

   • Raadsheer plv. bij het gerechtshof te ‘s Gravenhage.
   • Lid Raad van Toezicht en Advies ADR instituut, BINC Mediators te Amsterdam;
   • Co-auteur T&C Insolventierecht, kluwer te Deventer;
   • Medewerker Tijdschrift voor de procespraktijk, Uitgeverij Paris te Utrecht;
   • Voorzitter van de Stichting Tuchtrecht Banken;
   • Docent SSR (het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht) voor de cursus comparitie.
 • De heer mr. A.W.H. Vink
  • Voorzitter Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam.
 • De heer mr. J.W. Wagenaar
  • Hoofdfunctie:

   Rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland

 • De heer mr. dr. H. Wammes
  • Nevenfuncties:

   • Gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit
   • Docent CPO,
   • Docent Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB);
   • Docent Beroepsopleiding Octrooigemachtigden (SBO);
   • Docent Studiecentrum Rechtspleging (SSR);
   • Docent Beroepsopleiding Advocatuur (BA);
   • Docent Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR);
   • Lid Beroepscommissie Grotius Academie;
   • Bestuurslid Nieuw Burgerlijk Weeshuis (Arnhem).
 • De heer prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem
  • Hoofdfunctie:

   • directeur van Law@Work b.v
   • zelfstandig juridisch adviseur te Amsterdam
   • hoogleraar Corporate Legal Counseling bij de Open Universiteit (deeltijd)

   Nevenfuncties:

   plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Den Bosch

 • Mevrouw mr. A. Westerveld
  • Geen nevenfuncties
 • Mevrouw mr. A.M.T. Wigger
   • Advocaat (zelfstandig);
   • Lid Commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand;
   • Voorzitter van de Interne bezwarencommissie MBO Utrecht;
   • Lid Interne bezwarencommissie Horizon College te Alkmaar.
 • De heer J. Zeeman
  • Geen nevenfuncties

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten, ondernemers  en financiële dienstverleners tegen uitspraken van de Geschillencommissie. Mr. drs. W.J.J. (Wanner) Los vervult sinds 1 oktober 2018 het voorzitterschap.

Alle leden van de Commissie van Beroep

 • De heer mr. drs. W.J.J Los, voorzitter
  • Hoofdfunctie:
   Senior raadsheer gerechtshof ’s-Hertogenbosch;
   Nevenfunctie:

   • lid commissie van beroep tuchtrecht banken;
   • lid DSI Commissie van Beroep;
   • lid schooladviesraad Aeres vmbo en mbo;
   • voorzitter plaatselijke kerkenraad Protestantse Kerk Nederland;
   • lid beoordelingscommissie SEP evaluatie rechtsgeleerdheid 2022.
 • Mevrouw mr. C.A. Joustra, vicevoorzitter
   • Raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag;
   • Medewerker van het NIPR.
 • De heer mr. dr. S.B. van Baalen
   • Rechter Rechtbank Noord-Nederland;
   • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
   • Docent Stichting Studiecentrum Rechtspraak;
   • Lid Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken;
   • Lid commissie van beroep DSI.
 • Mevrouw prof. dr. mr. R.H. de Bock
  • Hoofdfunctie:

   Advocaat-generaal Hoge Raad;

   Nevenfunctie:

   • deeltijdhoogleraar civiele rechtspleging Universiteit van Amsterdam;
   • docent SSR (opleidingsinstituut van de rechtspraak en het openbaar ministerie);
   • bestuurslid Bregstein-stichting;
   • auteur voor verschillende juridische tijdschriften.
 • De heer mr. A. Bus
  • Bestuurslid Vereniging van Eigenaars Residentie Bellegarde.
 • De heer prof. mr. D. Busch
   • Hoogleraar Financieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen;
   • Research Fellow of Harris Manchester College and Fellow of the Commercial Law Centre, University of Oxford;
   • Visiting Professor at Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
   • Visiting Professor at Université de Nice Côte d’Azur​;
   • Vice-voorzitter van de Vereniging voor Financieel Recht;
   • Redacteur Serie Recht & Praktijk Financieel Recht (Kluwer);
   • Redacteur Tijdschrift voor Financieel Recht (Den Hollander);
   • Vaste annotator Financieel Recht Ars Aequi Maandblad;
   • Medewerker Ars Aequi KwartaalSignaal Financieel Recht;
   • Hoofddocent Interne Grotius specialisatieopleiding “Financieel recht” AFM & DNB;
   • Docent Grotius Effectenrecht;
   • Docent CPO;
   • General Editor of the Oxford EU Financial Regulation Series (Oxford University Press);
   • vaste medewerker financieel recht Nederlands Juristenblad WoltersKluwer;
   • Member of the Editorial Board of the Capital Markets Law Journal (Oxford University Press);
   • Member of the Scientific Board of Rivista Banca Impresa Società;
   • Direzione at Rivista di Diritto Bancario.
 • de heer drs. F.J. van der Ent MHA
  • Hoofdfunctie:

   Zelfstandig consultant en eigenaar VanderEnt Services.

   Nevenfunctie:

   Lid van de Audit Advies Commissie van het UWV;

   Parttime docent MBO scholen;

   Penningmeester a.i. protestantse gemeente Geloven in Spangen.

 • De heer J.C.H. Kars AAG CERA
   • Voorzitter Stichting Educhild;
   • Executive Board International Actuarial Association;
   • Strategy consultant bij Kars Consulting BV;
   • Inval vrachtwagenchauffeur;
   • Lid van verdienste van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.
 • De heer mr. G.C.C. Lewin
  • Hoofdfunctie:

   Senior raadsheer gerechtshof Amsterdam;

   Nevenfunctie:

   Verzorger jurisprudentierubriek in het Nederlands Juristenblad Kluwer;

 • Mevrouw prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon
  • Hoofdfunctie:
   Hoogleraar privaatrecht, i.h.b. consumentenrecht Rijksuniversiteit Groningen

   Nevenfuncties:

   • Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland;
   • Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken (Uitgeverij Paris);
   • Redacteur van het tijdschrift Contracteren (Boom juridische uitgevers);
   • PAO-docent (o.a. bij de SSR);
   • Commissielid van ‘NoorderRecht’ (het samenwerkingsverband tussen de Faculteit Rechtsgeleerdheid RUG en de Rechtbank Noord-Nederland).
 • De heer P.G. Polstra AA RB
  • Hoofdfunctie:

   Adviseur Polstra Advies.

   Nevenfuncties:

   • Lid Raad van Commissarissen Kampereiland Vastgoed NV h.o.d.n. De Stadserven;
   • Lid Raad voor Geschillen Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA);
   • Lid bestuur Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen Trefkoele;
   • Lid bestuur Wereldwinkel Dalfsen;
   • Lid bestuur Rouwcentrum Dalfsen.
 • De heer W. Steenhoven
   • lid van het bestuur van het ING CDC Pensioenfonds;
   • vz van het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds ING;
   • lid van de Commissie van Beroep van het Kifid.
 • De heer mr. R.J.F. Thiessen
   • Senior raadsheer Gerechtshof Den Haag;
   • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland;
 • Mevrouw prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde
  • Hoofdfunctie:
   hoogleraar verzekeringsrecht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
   Nevenfuncties:

   • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;
   • Lid Tuchtcollege Nederlands Instituut voor Register-experts (NIVRE);
   • Hoofdredacteur Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) en Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen;
   • Voorzitter Vereniging voor Verzekeringswetenschap;
   • Voorzitter Nederlands Comité van het Belgische-Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap;
   • Lid kenniscentrum Verzekeringsrecht Stichting Studierechtspleging Rechterlijke Macht (SSR);
   • Lid redactieraad Serie Recht & Praktijk en Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht;
   • Bestuurslid Nederlandse Rechtsbijstandstichting NRS en Hudig Langeveldt Stichting;
   • Lid Verzekeringskamer Institute for Financial Crime (IFFC);
   • Docent bij verschillende onderwijsinstellingen (SSR, OSR, Academie voor Rechtspraktijk, Grotius Academie, CPO Nijmegen).
 • Mevrouw mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell
  • senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam.
 • De heer F.R. Valkenburg AAG RBA
   • Onafhankelijk Raadgevend Actuaris;
   • Adviseur Financiële Commissie Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid;
   • Vice-voorzitter Occupational Pensions Stakeholder Group van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (Frankfurt);
   • Lid van Verdienste van het Koninklijk Actuarieel Genootschap;
   • Lid van de CFA Society VBA Netherlands;
   • Bestuurder United Pensions OFP (Brussel) (sinds juni 2016);
   • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (sinds januari 2017);
   • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds voor Werk en (Re-)Integratie (PWRI);
   • Lid van de raad van toezicht van Stichting Pensioenfonds Mars Nederland.
 • De heer mr. J. Willeumier
   • Adviseur Stibbe N.V.;
   • Lid bestuur Hilversumsche Golf Club;
   • Lid bestuur Stichting Vrienden van de K.N.R.M.;
   • Lid bestuur Stichting Helden der Zee-Fonds “Dorus Rijkers”.

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen