Mijn Kifid
Mijn Kifid

Bestuur

Het bestuur ziet toe op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de klachtbehandeling, is eindverantwoordelijk voor de Stichting en stelt het beleid en de begroting vast en houdt daarbij rekening met het belang en de doelstellingen van Kifid. Het bestuur benoemt de bestuursleden en de voorzitters en leden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep. Het bestuur vergadert zes keer per jaar en fungeert als sparringpartner voor de voorzitter Geschillencommissie tevens directeur van Kifid.

Het bestuur bestaat uit vier leden:

Klik op de naam van een bestuurslid om de hoofd- en/of nevenfuncties te bekijken.
 • De heer mr. R.J.J.M. (Ralph) Pans, voorzitter
  • Hoofdfunctie:
   Staatsraad bij de Raad van State

   Nevenfuncties:
   Voorzitter van de Stichting Recht en Overheid;
   Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Almeerse Scholengroep (ASG);
   Voorzitter van de Raad van Advies van Golfclub Almeerderhout;
   Lid van de Adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer PvdA.

 • De heer drs. B. (Bart) Combee
  • Hoofdfunctie:
   Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland (per 1 september 2020)

   Nevenfuncties:
   Voorzitter Raad van Toezicht Midwaste

 • Mevrouw dr. P.W.J. (Pauline) van Esterik-Plasmeijer
  • Hoofdfunctie:
   Van Esterik & Company, interim management & consultancy

   Nevenfuncties:
   Voorzitter Bestuur Stichting Mijn Geld en Zo;
   Bestuurslid NVVK;
   Lid Raad van Advies Kredietbank Nederland.

 • De heer drs. P.A. (Paul) Morshuis RC
  • Hoofdfunctie:
   Algemeen directeur (eigenaar) van Gaestconsult

   Nevenfuncties:
   Lid Bestuur Stichting Katholieke Universiteit;
   Voorzitter Audit commissie van het Radboud Universitair Medisch Centrum;
   Voorzitter Audit commissie van de Radboud Universiteit;
   Voorzitter Beleggingscommissie van Stichting Reinier Post;
   Voorzitter van de commissie Bestuursverslag en Governance van de Stichting voor de Jaarverslaggeving.

 

Voorzitter Geschillencommissie

Mr. E.C. (Eveline) Ruinaard is sinds 1 januari 2017 voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid. Zij geeft tevens leiding aan het klachteninstituut. De kantoororganisatie ondersteunt de werkzaamheden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep en is daarnaast belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Eveline Ruinaard was sinds 2013 directeur Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarvoor werkte zij als rechter en senior rechter bij drie rechtbanken. De laatste vijf jaar daarvan was zij als voorzitter van de sector Bestuursrecht lid van het bestuur van de rechtbank Arnhem. Eveline Ruinaard studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na de Nederlandse master behaalde zij in 1992 de master Europees recht aan het Europees Universitair Instituut (EUI) in Florence.

Eveline Ruinaard vervult een tweetal nevenfuncties: rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en lid Raad van Toezicht van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Geschillencommissie

De Geschillencommissie onderzoekt of bemiddeling mogelijk is. Als bemiddeling niet lukt, kan er een uitspraak worden gevraagd van Geschillencommissie.

De Geschillencommissie bestaat niet alleen uit juristen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van accountants, actuarissen en medisch deskundigen. De functie Lid van de Geschillencommissie is een nevenfunctie. Vanzelfsprekend kan een lid van de Geschillencommissie niet werken voor een aangesloten financiële dienstverlener.

Alle leden van de Geschillencommissie

De Geschillencommissie kent drie afdelingen. Elke afdeling heeft een vicevoorzitter. Leden van de Geschillencommissie zijn afhankelijk van hun expertise in 1 of meer afdelingen inzetbaar.

Klik op de naam van een commissielid om de hoofd- en/of nevenfuncties te bekijken.

 • De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, vicevoorzitter afdeling Verzekeringen
  • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
   Universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
   Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland;
   Hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar.
 • De heer mr. R.J. Paris, vicevoorzitter afdeling Bankzaken
  • Voorzitter raad van toezicht Stichting Activite te Leiderdorp;
   Voorzitter diverse commissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC);
   Voorzitter college van beroep Stichting PayOK;
   Voorzitter commissie van bezwaar Keurmerkleegstandbeheer;
   Lid commissie van beroep Kon Ver van Ned reserve-officieren (KVNRO).
 • De heer mr. J. Wortel, vicevoorzitter afdeling Beleggen
  • Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.
 • De heer mr. dr. S.O.H. Bakkerus
  • Docent bij het opleidingsinstituut Law@Work;
   Docent verbonden aan de Beroepsopleiding advocaten;
   Hoofddocent Informatie- en Bewijsvergaring verbonden aan de Beroepsopleiding advocaten van de Nova.
 • Mevrouw mr. L. van Berkum
  • Hoofdfunctie:

   Rechter rechtbank Amsterdam

   Nevenfuncties:

   plaatsvervangend voorzitter van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders;
   voorzitter van de Codecommissie Geneesmiddelenreclame.

 • De heer mr. F.H.E. Boerma
  • Hoofdfunctie:

   Seniorrechter rechtbank Oost-Nederland

   Nevenfuncties:

   Docent Grotius, Kerckebosch ea;
   Voorzitter monitor wsnp;
   Bestuurslid MKB-Doorgaan

 • Mevrouw T.I. van Bommel-Scheffer
  • Hoofdfunctie:

   Eigenaar van Thea van Bommel-Scheffer Interimmanagement & consultancy (IM&C) en Associatie bij Accent Organisatie Advies.

   Nevenfuncties:

   Vrijwilligerswerk: Voorzitter van de SK Foundation;
   Vrijwilligerswerk : penningmeester bij de stichting TRY (The Red Yarn) foundation.

 • Mevrouw mr. M.E.J. Bracco Gartner
  • Hoofdfunctie:

   Docent Hazelhoff Centrum voor Financieel Recht Universiteit Leiden

   Nevenfuncties:

   Pensioenfonds van de Metalelektro, lid Audit, Risk en Compliance Commissie;
   Stichting Curilion Klinieken, lid raad van toezicht;
   Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group, lid visitatiecommissie.

 • De heer prof. dr. A. Buijs
  • Emeritus hoogleraar Financiering en Beleggen Universiteit Utrecht;
   Emeritus professor Business Statistics Nyenrode;
   Visiting Professor Finance and Investments, Nelson Mandela University, Zuid-Afrika;
   Voorzitter Stichting Transfair.
 • Mevrouw mr. M.C.M van Dijk
  • Hoofdfunctie:
   Raadsheer in het gerechtshof te ‘s-Gravenhage belastingkamer en handelskamer.
   Nevenfuncties:
   Ingeschreven in het arbitrageregister van het Nederlands Arbitrage Instituut.
 • De heer drs. W. Dullemond
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer mr. E.L.A. Van Emden
  • Gedelegeerd commissaris Lindeboom Bierbrouwerij B.V. (Grofton Beheer Neer B.V.);
   Bestuurder Stichting InvestInFuture;
   Tijdelijk door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder/ commissaris/beheerder van aandelen/onderzoeker;
   Arbiter NAI.
 • De heer mr. dr. K. Engel
  • Hoofdfunctie:

   Medewerker wetenschappelijk bureau Hoge Raad der Nederlanden

   Nevenfuncties:

   Docent aan de Universiteit van Amsterdam;
   Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht;
   auteur voor de Groene Serie, titel 7.17 BW (Kluwer).

 • De heer mr. J. van der Groen
  • Hoofdfunctie:

   Seniorrechter rechtbank Rotterdam

   Nevenfuncties:

   Lid-jurist Raad van Arbitrage voor de Bouw;
   Voorzitter geschillencommissie consumentenzaken (advocatuur/notariaat, Mobiliteitgerelateerd, Bouwgerelateerd);
   Docent SSR;
   Voorzitter klachtencommissie politie eenheid Den Haag;
   Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem;
   Voorzitter in algemene dienst Geschillencommissie voor consumentenzaken.

 • De heer mr. dr. D.P.C.M. Hellegers
  • Hoofdfunctie:

   Universitair docent privaatrecht Open Universiteit;

   Nevenfuncties:

   Voorzitter voor het cluster Energie en Water van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf;
   Onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Insurance Studies van de UvA;
   Voorzitter van de Mobiliteitsgerelateerde geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

 • De heer R.J. Henninger
  • Hoofdfunctie:

   Zelfstandig registerarbeidsdeskundige

   Nevenfuncties:

   Geen

 • De heer mr. R.L.H. IJzerman
  • Hoofdfunctie:

   Advocaat-Generaal Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden

   Nevenfuncties:

   Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut;
   Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging;
   Lid ICC Nederland Arbitration & ADR commissie.

 • Mevrouw drs. J.W. Janse
  • Boekhouding (zzp).
 • De heer mr. S.W.A. Kelterman
  • promovendus Open Universiteit;
   onderzoeker verbonden aan Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
   bestuurslid (voorzitter) van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Alphen aan den Rijn.
 • De heer mr. dr. H.O. Kerkmeester
  • Hoofdfunctie:
   Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven;
   Nevenfuncties:
   Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep;
   Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
   Hoofddocent Economische analyse van het recht, Universiteit Antwerpen;
   Rubrieksredacteur (Rechtseconomie), Ars Aequi;
   gastdocent Rechtseconomie Universiteit van Curaçao;
   lid Landelijke beoordelingscommissie Rio-opleiding.
 • De heer mr. A.P. Luitingh
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer mr. drs. S.F. Van Merwijk
  • Teamvoorzitter kabinet rechter-commissaris, rechtbank Amsterdam.
 • De heer mr. dr. M.D.H. Nelemans
  • Universitair docent privaatrecht Open Universiteit;
   Medewerker NTHR (Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht).

 • Mevrouw W.J.J. Ong RA
  • Partner bij Greyt;
   Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds SABIC;
   Lid van de Raad van Commissarissen en lid van de auditcommissie van Stichting Rondom Wonen;
   Lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de audit commissie van ROC Mondriaan;
   Sleutelfunctiehouder interne audit bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.
 • De heer N.W. Over de Vest
  • Hoofdfunctie:

   strategie consultant en eigenaar Marni B.V.

   Nevenfuncties:

   Parttime docent ESAA.

 • Mevrouw drs. A. Paulusma-de Waal, arts M&G RGA
  • Register Geneeskundig Adviseur;
   Medisch lid van de Toetsingscie Gezondheidsgegevens.
 • De heer mr. G.R.B. van Peursem
  • Hoofdfunctie:

   Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden

   Nevenfuncties:

   Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut;
   Lid Commissie van Acht-octrooien Ministerie van Economische Zaken;
   Legally qualified (external) member of the Enlarged Board of Appeal Europees Octrooibureau (European Patent Office);
   Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging.

 • Mevrouw mr. C.E. Polak
  • Plaatsvervangend lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (voorheen Medisch Tuchtcollege) te Amsterdam;
   Bestuurslid van de stichting Hulp na Onderzoek te Amsterdam;
   Lid van de bezwaarschriftencommissie van het Waterschap Amstel-, Gooi- en Vechtstreek;
   Bestuurslid van de Vereniging Kunst Cultuur Recht.
 • Mevrouw mr. S. Riemens
  • raadsheer in de afdeling strafrecht van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.
 • De heer drs. M.L.A. Schotel, arts RGA
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer J.F. Stoffijn
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer A.E. Tevel
  • Hoofdfunctie:

   Directeur Fin-Pact B.V.

   Nevenfuncties:

   Lid Raad van Commissarissen/voorzitter Auditcommissie Stichting Stadlander.

 • De heer mr. R.J. Verschoof
  • Hoofdfunctie:
   Sr. Rechter A bij de rechtbank Midden-Nederland;
   Nevenfuncties:
   Raadsheer plv. bij het gerechtshof te ’s Gravenhage.
   Lid Raad van Toezicht en Advies ADR instituut, BINC Mediators te Amsterdam;
   Co-auteur T&C Insolventierecht, kluwer te Deventer;
   Medewerker Tijdschrift voor de procespraktijk, Uitgeverij Paris te Utrecht;
   Bijzonder hoogleraar ‘rechtspraak’ aan de Universiteit Utrecht;
   Docent SSR (het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht) voor de cursus comparitie.
 • De heer mr. A.W.H. Vink
  • Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam.
 • De heer prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem
  • Hoofdfunctie:

   directeur van Law@Work b.v
   zelfstandig juridisch adviseur te Amsterdam
   hoogleraar Corporate Legal Counseling bij de Open Universiteit (deeltijd)

   Nevenfuncties:

   plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Den Bosch

 • Mevrouw mr. A.M.T. Wigger
  • Advocaat (zelfstandig);
   Lid Commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand;
   Voorzitter van de Interne bezwarencommissie MBO Utrecht;
   Plv. lid Interne bezwarencommissie Horizon College te Alkmaar.

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten, ondernemers  en financiële dienstverleners tegen uitspraken van de Geschillencommissie. Mr. W.J.J. (Wanner) Los vervult sinds 1 oktober 2018 het voorzitterschap.

Alle leden van de Commissie van Beroep

 • De heer mr. W.J.J Los, voorzitter
  • Hoofdfunctie:
   Senior raadsheer gerechtshof ’s-Hertogenbosch;
   Nevenfunctie:
   lid commissie van beroep tuchtrecht banken;
   lid DSI Commissie van Beroep.
 • Mevrouw mr. C.A. Joustra, vicevoorzitter
  • Raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag;
   Medewerker van het NIPR.
 • De heer mr. dr. S.B. van Baalen
  • Rechter Rechtbank Noord-Nederland;
   Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
   Docent Stichting Studiecentrum Rechtspraak;
   Lid Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken;
   Lid commissie van beroep DSI.
 • De heer A. de Bruijne RA
  • Financieel onderzoeker bij A. de Bruijne Finance..
 • De heer mr. A. Bus
  • Bestuurslid Vereniging van Eigenaars Residentie Bellegarde.
 • De heer Prof. mr. D. Busch
  • Hoogleraar Financieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen;
   Research Fellow of Harris Manchester College and Fellow of the Commercial Law Centre, University of Oxford;
   Visiting Professor at Università degli Studi di Genova;
   Visiting Professor at Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
   Visiting Professor at Université de Nice Côte d’Azur​;
   Lid Tuchtcommissie Banken;
   Vice-voorzitter van de Vereniging voor Financieel Recht;
   Hoofdredacteur Groene Serie Toezicht Financiele Markten (Kluwer);
   Redacteur Serie Recht & Praktijk Financieel Recht (Kluwer);
   Redacteur Tijdschrift voor Financieel Recht (Den Hollander);
   Vaste annotator Financieel Recht Ars Aequi Maandblad;
   Medewerker Ars Aequi KwartaalSignaal Financieel Recht;
   Hoofddocent Interne Grotius specialisatieopleiding “Financieel recht” AFM & DNB;
   Docent Grotius Effectenrecht;
   Docent CPO;
   General Editor of the Oxford EU Financial Regulation Series (Oxford University Press);
   vaste medewerker financieel recht Nederlands Juristenblad WoltersKluwer;
   Member of the Editorial Board of the Capital Markets Law Journal (Oxford University Press);
   Member of the Scientific Board of Rivista Banca Impresa Società;
   Direzione at Rivista di Diritto Bancario.
 • De heer drs. C. Graafland
  • lid van de kredietcommissie GO ( Garantie Ondernemingsfinanciering ) bij de RVO.
 • De heer J.C.H. Kars AAG CERA
  • Bestuurslid Stichting Educhild;
   President-elect International Actuarial Association;
   Lid Raad van Advies Amref Flying Doctors;
   Strategy consultant bij Kars Consulting BV;
   Lid van verdienste van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.
 • De heer mr. dr. G.C.C. Lewin
  • Hoofdfunctie:

   Senior raadsheer gerechtshof Amsterdam;

   Nevenfunctie:

   Verzorger jurisprudentierubriek in het Nederlands Juristenblad Kluwer;

 • De heer mr. F.R. Salomons
  • Raadsheer Gerechtshof Den Haag;
   Lid Commissie van Toezicht Beroepsopleiding Notariaat;
   Lid Asser adviesraad.
 • Mevrouw mr. A. Smeeïng-van Hees
  • Hoofdfunctie:
   senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;
   Nevenfuncties:
   lid Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken;
   lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Den Haag;
   lid Algemeen Bestuur van de Stichting Grotius Academie, Nijmegen.
 • De heer mr. R.J.F. Thiessen
  • Senior raadsheer Gerechtshof Den Haag;
   Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland;
 • Mevrouw mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell
  • raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam.
 • De heer F.R. Valkenburg AAG RBA
  • Onafhankelijk Raadgevend Actuaris;
   Lid Audit Commissie Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid;
   Lid Occupational Pension Stakeholder Group van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (Frankfurt) (sinds 28 april 2016);
   Lid van Verdienste van het Koninklijk Actuarieel Genootschap;
   Lid van de Vereniging van Beleggingsanalisten;
   Bestuurder United Pensions OFP (Brussel) (sinds juni 2016);
   Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (sinds januari 2017);
   Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds voor Werk en (Re-)Integratie (PWRI) (sinds januari 2017);
   lid van de raad van toezicht van Stichting Pensioenfonds Mars Nederland;
   voorzitter van de Actuarial Association of Europe.
 • De heer mr. J. Willeumier
  • Lid bestuur Stibbe N.V.;
   Lid bestuur Hilversumsche Golf Club;
   Lid bestuur Stichting Vrienden van de K.N.R.M.;
   Lid bestuur Stichting Helden der Zee-Fonds “Dorus Rijkers”.
 • De heer mr. J.B.M.M. Wuisman
  • verbonden aan het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te Rotterdam.

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact