Mijn Kifid
Mijn Kifid

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden. Voorzitter is mr. R.J.J.M. (Ralph) Pans en de overige twee leden zijn mevrouw dr. P.W.J. (Pauline) van Esterik-Plasmeijer en de heer drs. W. (Wop) de Lange.

Het bestuur vergadert zes keer per jaar. Zij stelt het beleid en de begroting vast en houdt daarbij rekening met het belang en de doelstellingen van Kifid. Het bestuur benoemt de bestuursleden en de voorzitters en leden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep.

Voorzitter Geschillencommissie

Mr. E.C. (Eveline) Ruinaard is sinds 1 januari 2017 voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid. Zij geeft tevens leiding aan het klachteninstituut. De kantoororganisatie ondersteunt de werkzaamheden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep en is daarnaast belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Eveline Ruinaard was sinds 2013 directeur Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarvoor werkte zij als rechter en senior rechter bij drie rechtbanken. De laatste vijf jaar daarvan was zij als voorzitter van de sector Bestuursrecht lid van het bestuur van de rechtbank Arnhem. Eveline Ruinaard studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na de Nederlandse master behaalde zij in 1992 de master Europees recht aan het Europees Universitair Instituut (EUI) in Florence.

Eveline Ruinaard vervult een tweetal nevenfuncties: rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en lid Raad van Toezicht van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Geschillencommissie

De Geschillencommissie onderzoekt of bemiddeling mogelijk is. Als bemiddeling niet lukt, kan er een uitspraak worden gevraagd van Geschillencommissie.

De Geschillencommissie bestaat niet alleen uit juristen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van accountants, actuarissen en medisch deskundigen. De functie Lid van de Geschillencommissie is een nevenfunctie. Vanzelfsprekend kan een lid van de Geschillencommissie niet werken voor een aangesloten financiële dienstverlener.

Alle leden van de geschillencommissie

Klik op de naam van een commissielid om de hoofd- en/of nevenfuncties te bekijken.

Afdeling Beleggen

 • De heer mr. J. Wortel, vice-voorzitter
  • Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.
 • De heer prof. dr. A. Buijs
  • Emeritus hoogleraar Financiering en Beleggen Universiteit Utrecht;
   Emeritus professor Business Statistics Nyenrode;
   Visiting Professor Finance and Investments, Nelson Mandela University, Zuid-Afrika;
   Voorzitter Stichting Transfair.
 • Mevrouw mr. M.E.J. Bracco Gartner
  • Hoofdfunctie:

   Docent Hazelhoff Centrum voor Financieel Recht Universiteit Leiden

   Nevenfuncties:

   Pensioenfonds van de Metalelektro, lid Audit, Risk en Compliance Commissie;
   Stichting Curilion Klinieken, lid raad van toezicht.

 • Mevrouw mr. M.C.M van Dijk
  • Raadsheer in het gerechtshof te ‘s-Gravenhage belastingkamer en handelskamer.
 • De heer mr. E.L.A. Van Emden
  • Gedelegeerd commissaris Lindeboom Bierbrouwerij B.V. (Grofton Beheer Neer B.V.);
   Bestuurder Stichting InvestInFuture;
   Tijdelijk door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder/ commissaris/beheerder van aandelen/onderzoeker;
   Arbiter NAI.
 • De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
  • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
   Universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
   Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland;
   Hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar.
 • De heer mr. dr. H.O. Kerkmeester
  • Hoofdfunctie:
   Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven;
   Nevenfuncties:
   Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep;
   Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
   Hoofddocent Economische analyse van het recht, Universiteit Antwerpen;
   Rubrieksredacteur (Rechtseconomie), Ars Aequi.
 • De heer mr. dr. drs. R. Knopper
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer mr. drs. S.F. Van Merwijk
  • Teamvoorzitter kabinet rechter-commissaris, rechtbank Amsterdam.
 • Mevrouw W.J.J. Ong RA
  • Partner bij Greyt;
   Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds SABIC;
   Lid van de Raad van Commissarissen en lid van de auditcommissie van Stichting Rondom Wonen;
   Lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de audit commissie van ROC Mondriaan.
 • De heer N.W. Over de Vest
  • Hoofdfunctie:

   strategie consultant en eigenaar Marni B.V.

   Nevenfuncties:

   Parttime docent ESAA;
   Voorzitter VBN (Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout);
   Lid algemeen bestuur Bedrijfsleven Bollenstreek.

 • Mevrouw mr. S. Riemens
  • Raadsheer afdeling Civiel Recht (team Handel) Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch;
   Vrijwilliger/lid commissie Galgenloop Berkel-Enschot.

Afdeling Bankzaken

 • De heer mr. R.J. Paris, vice-voorzitter
  • Voorzitter raad van toezicht Stichting Activite te Leiderdorp;
   Voorzitter diverse commissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC);
   Voorzitter college van beroep Stichting PayOK;
   Voorzitter commissie van bezwaar Keurmerkleegstandbeheer;
   Lid commissie van beroep Kon Ver van Ned reserve-officieren (KVNRO).
 • De heer mr. W.F.C. Baars
  • Nevenfuncties;
   lid bestuur Stichting de Koepel (gelieerd aan KPMG).
 • De heer mr. dr. S.O.H. Bakkerus
  • Raadsheer-plaatsvervanger – Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch;
   Docent bij het opleidingsinstituut Law@Work;
   Docent verbonden aan de Beroepsopleiding advocaten.
 • Mevrouw mr. L. van Berkum
  • Hoofdfunctie:

   Rechter rechtbank Amsterdam

   Nevenfuncties:

   plaatsvervangend voorzitter van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders;
   plaatsvervangend voorzitter van de Codecommissie Geneesmiddelenreclame.

 • De heer mr. F.H.E. Boerma
  • Hoofdfunctie:

   Seniorrechter rechtbank Oost-Nederland

   Nevenfuncties:

   Docent Grotius, Kerckebosch ea;
   Voorzitter monitor wsnp;
   Bestuurslid MKB-Doorgaan

 • Mevrouw T.I. van Bommel-Scheffer
  • Hoofdfunctie:

   Eigenaar van Thea van Bommel-Scheffer Interimmanagement & consultancy (IM&C) en Associatie bij Accent Organisatie Advies.

   Nevenfuncties:

   Vrijwilligerswerk: Voorzitter van de SK Foundation.

 • Mevrouw mr. M.E.J. Bracco Gartner
  • Hoofdfunctie:

   Docent Hazelhoff Centrum voor Financieel Recht Universiteit Leiden

   Nevenfuncties:

   Pensioenfonds van de Metalelektro, lid Audit, Risk en Compliance Commissie;
   Stichting Curilion Klinieken, lid raad van toezicht.

 • Mevrouw mr. M.C.M van Dijk
  • Raadsheer in het gerechtshof te ‘s-Gravenhage belastingkamer en handelskamer.
 • De heer mr. E.L.A. Van Emden
  • Gedelegeerd commissaris Lindeboom Bierbrouwerij B.V. (Grofton Beheer Neer B.V.);
   Bestuurder Stichting InvestInFuture;
   Tijdelijk door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder/ commissaris/beheerder van aandelen/onderzoeker;
   Arbiter NAI.
 • De heer mr. W.H.G.A. Filott mpf
  • Lid Hoofdbestuur Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap;
   Redactielid Tijdschrift voor Agrarisch Recht;
   Voorzitter stichting Steun Academisch Genootschap te Eindhoven;
   Bestuurslid heemkundekring Weert.
 • De heer mr. J. van der Groen
  • Hoofdfunctie:

   Seniorrechter rechtbank Rotterdam

   Nevenfuncties:

   Lid-jurist Raad van Arbitrage voor de Bouw;
   Voorzitter geschillencommissie consumentenzaken (advocatuur/notariaat, Mobiliteitgerelateerd, Bouwgerelateerd);
   Docent SSR;
   Voorzitter klachtencommissie politie eenheid Den Haag;
   Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem.

 • De heer mr. dr. D.P.C.M. Hellegers
  • Hoofdfunctie:

   Universitair docent privaatrecht Open Universiteit;

   Nevenfuncties:

   Voorzitter voor het cluster Energie en Water van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf;
   Onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Insurance Studies van de UvA;
   Voorzitter van de Mobiliteitsgerelateerde geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

 • De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
  • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
   Universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
   Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland;
   Hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar.
 • De heer mr. J.S.W. Holtrop
  • Voorzitter beroepscommissie Stichting Incident Management Nederland (Bergers voertuigen op de weg);
   Voorzitter Geschilleninstantie SGCIG (Stichting Geschillen Complementaire/Integrale Geneeskunde).

 • De heer mr. B.F. Keulen
  • Regent van Stichting Fundatie De Eleëmosynae van Oud-Munster;
   Regent van Stichting Fundatie Kamer van het voormalig Gerecht van Hoogelanden;
   Regent van Tullingh’s Stichting;
   Regent van Stichting Fundatie Sint Margaretenhof.
 • De heer mr. dr. drs. R. Knopper
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer mr. A.P. Luitingh
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer mr. drs. S.F. Van Merwijk
  • Teamvoorzitter kabinet rechter-commissaris, rechtbank Amsterdam.
 • De heer mr. dr. M.D.H. Nelemans
  • Universitair docent privaatrecht Open Universiteit

 • Mevrouw mr. C.E. Polak
  • Plaatsvervangend lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (voorheen Medisch Tuchtcollege) te Amsterdam;
   Voorzitter van de stichting Hulp na Onderzoek te Amsterdam;
   Bestuurslid van de Vereniging Kunst Cultuur Recht.
 • Mevrouw mr. S. Riemens
  • Raadsheer afdeling Strafrecht in het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch;
   Vrijwilliger Galgenloop Berkel-Enschot.
 • De heer A.E. Tevel
  • Hoofdfunctie:

   Directeur Fin-Pact B.V.

   Nevenfuncties:

   Lid Raad van Commissarissen/voorzitter Auditcommissie Stichting Stadlander.

 • Mevrouw mr. A.M.T. Wigger
  • Advocaat (zelfstandig);
   Lid Commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand;
   Voorzitter van de Landelijke Commissie medezeggenschap ouders en deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs;
   Voorzitter van de Interne bezwarencommissie MBO Utrecht;
   Plv. lid Interne bezwarencommissie Horizon College te Alkmaar.
 • De heer mr. J. Wortel
  • Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.

Afdeling Verzekeringen

 • De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, vice-voorzitter
  • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
   Universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
   Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland;
   Hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar.
 • De heer mr. dr. S.O.H. Bakkerus
  • Raadsheer-plaatsvervanger – Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch;
   Docent bij het opleidingsinstituut Law@Work;
   Docent verbonden aan de Beroepsopleiding advocaten.
 • Mevrouw mr. L. van Berkum
  • Hoofdfunctie:

   Rechter rechtbank Amsterdam

   Nevenfuncties:

   plaatsvervangend voorzitter van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders;
   plaatsvervangend voorzitter van de Codecommissie Geneesmiddelenreclame.

 • Mevrouw mr. M.C.M van Dijk
  • Raadsheer in het gerechtshof te ‘s-Gravenhage handelskamer.
 • De heer drs. W. Dullemond
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer E.L.A. van Emden
  • Gedelegeerd commissaris Lindeboom Bierbrouwerij B.V. (Grofton Beheer Neer B.V.);
   Bestuurder Stichting InvestInFuture;
   Tijdelijk door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder/ commissaris/beheerder van aandelen/onderzoeker;
   Arbiter NAI.

 • De heer mr. dr. K. Engel
  • Hoofdfunctie:

   Medewerker wetenschappelijk bureau Hoge Raad der Nederlanden

   Nevenfuncties:

   Docent aan de Universiteit van Amsterdam;
   Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.

 • De heer R.J. Henninger
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer mr. J.S.W. Holtrop
  • Voorzitter beroepscommissie Stichting Incident Management Nederland (Bergers voertuigen op de weg);

   Voorzitter Geschilleninstantie SGCIG (Stichting Geschillen Complementaire/Integrale Geneeskunde).

 • De heer mr. R.L.H. IJzerman
  • Hoofdfunctie:

   Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden

   Nevenfuncties:

   Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut.

 • Mevrouw drs. J.W. Janse
  • Boekhouding (zzp).
 • De heer mr. S.W.A. Kelterman
  • promovendus Open Universiteit;
   onderzoeker verbonden aan Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
   bestuurslid (voorzitter) van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Alphen aan den Rijn.
 • De heer mr. B.F. Keulen
  • Regent van Stichting Fundatie De Eleëmosynae van Oud-Munster;
   Regent van Stichting Fundatie Kamer van het voormalig Gerecht van Hoogelanden;
   Regent van Tullingh’s Stichting;
   Regent van Stichting Fundatie Sint Margaretenhof.
 • De heer mr. drs. S.F. Van Merwijk
  • Teamvoorzitter kabinet rechter-commissaris, rechtbank Amsterdam.
 • De heer N.W. Over de Vest
  • Hoofdfunctie:

   strategie consultant en eigenaar Marni B.V.

   Nevenfuncties:

   Parttime docent ESAA;
   Voorzitter VBN (Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout);
   Lid algemeen bestuur Bedrijfsleven Bollenstreek.

 • Mevrouw drs. A. Paulusma-de Waal, arts M&G RGA
  • Register Geneeskundig Adviseur;
   Medisch lid van de Toetsingscie Gezondheidsgegevens.
 • De heer mr. G.R.B. van Peursem
  • Hoofdfunctie:

   Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden

   Nevenfuncties:

   Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut;
   Lid Commissie van Acht-octrooien Ministerie van Economische Zaken;
   Legally qualified (external) member of the Enlarged Board of Appeal Europees Octrooibureau (European Patent Office);
   Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging.

 • Mevrouw mr. C.E. Polak
  • Plaatsvervangend lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (voorheen Medisch Tuchtcollege) te Amsterdam;
   Voorzitter van de stichting Hulp na Onderzoek te Amsterdam;
   Bestuurslid van de Vereniging Kunst Cultuur Recht.
 • De heer drs. M.L.A. Schotel, arts RGA
  • Geen nevenfuncties.
 • Mevrouw mr. S. Riemens
  • Raadsheer afdeling Civiel Recht (team Handel) Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch;
   Vrijwilliger/lid commissie Galgenloop Berkel-Enschot.
 • De heer J.F. Stoffijn
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer mr. R.J. Verschoof
  • Hoofdfunctie:
   Sr. Rechter A bij de rechtbank Midden-Nederland;
   Nevenfuncties:
   Raadsheer plv. bij het gerechtshof te ’s Gravenhage.
   Lid Raad van Toezicht en Advies ADR instituut, BINC Mediators te Amsterdam;
   Co-auteur T&C Insolventierecht, kluwer te Deventer;
   Medewerker Tijdschrift voor de procespraktijk, Uitgeverij Paris te Utrecht;
   Docent SSR (het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht) voor de cursus comparitie.
 • De heer mr. A.W.H. Vink
  • Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam.
 • Mevrouw mr. A.M.T. Wigger
  • Advocaat (zelfstandig);
   Lid Commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand;
   Voorzitter van de Landelijke Commissie medezeggenschap ouders en deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs;
   Voorzitter van de Interne bezwarencommissie MBO Utrecht;
   Plv. lid Interne bezwarencommissie Horizon College te Alkmaar.

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten, ondernemers  en financiële dienstverleners tegen uitspraken van de Geschillencommissie. Mr. W.J.J. (Wanner) Los vervult sinds 1 oktober 2018 het voorzitterschap.

Alle leden van de Commissie van Beroep

 • De heer mr. W.J.J Los, voorzitter
  • Hoofdfunctie:
   senior rechter A rechtbank Noord-Nederland;
   Nevenfunctie:
   lid commissie van beroep tuchtrecht banken.
 • Mevrouw mr. C.A. Joustra, vice-voorzitter
  • Raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag;
   Medewerker van het NIPR;
   Lid commissie van beroep DSI.
 • De heer mr. dr. S.B. van Baalen
  • Rechter Rechtbank Noord-Nederland;
   Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
   Docent Stichting Studiecentrum Rechtspraak;
   Lid Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken;
   Lid commissie van beroep DSI.
 • De heer A. de Bruijne RA
  • Geen nevenfuncties.
 • De heer mr. A. Bus
  • Bestuurslid Vereniging van Eigenaars Residentie Bellegarde;
   Lid commissie van beroep DSI.
 • De heer Prof. mr. D. Busch
  • Hoogleraar Financieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen;
   Visiting Professor Università degli Studi di Genova;
   Visiting Professor Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
   Lid Tuchtcommissie Banken;
   Vice-voorzitter Vereniging voor Financieel Recht;
   Editor Oxford EU Financial Regulation Series (Oxford University Press);
   Hoofdredacteur Groene Serie Toezicht Financiële Markten (WoltersKluwer);
   Redacteur Serie Recht & Praktijk Financieel Recht (WoltersKluwer);
   Redacteur Tijdschrift voor Financieel Recht (Den Hollander);
   Vaste annotator Financieel Recht (Ars Aequi Maandblad);
   Medewerker Ars Aequi KwartaalSignaal Financieel Recht;
   Hoofddocent Interne Grotius specialisatieopleiding Financieel Recht AFM (Grotius);
   Docent Effectenrecht (Grotius) ;
   Docent Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs.
 • De heer drs. C. Graafland
  • lid van de kredietcommissie GO ( Garantie Ondernemingsfinanciering ) bij de RVO.
 • De heer J.C.H. Kars AAG CERA
  • Voorzitter Stichting Twisted;
   Lid Executive Committee International Actuarial Association;
   Voorzitter Visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds CRH;
   Lid Raad van Advies Amref Flying Doctors;
   Strategy consultant bij Kars Consulting BV;
   Lid van verdienste van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.
 • De heer mr. dr. G.C.C. Lewin
  • Hoofdfunctie:

   Senior raadsheer gerechtshof Amsterdam;

   Nevenfunctie:

   Verzorger jurisprudentierubriek in het Nederlands Juristenblad Kluwer;

 • De heer mr. F.R. Salomons
  • Raadsheer Gerechtshof Den Haag;
   Voorzitter Haags Juridisch Genootschap;
   Lid Commissie van Toezicht Beroepsopleiding Notariaat;
   Lid Asser adviesraad;
   Voorzitter visitatiecommissie voor de opleiding tot overheidsjurist resp. wetgevingsjurist;
   Voorzitter commissie van beroep DSI.
 • Mevrouw mr. A. Smeeïng-van Hees
  • Hoofdfunctie:
   senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;
   Nevenfuncties:
   lid Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken;
   lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Den Haag;
   lid Algemeen Bestuur van de Stichting Grotius Academie, Nijmegen.
 • De heer mr. R.J.F. Thiessen
  • Senior raadsheer Gerechtshof Den Haag;
   Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland;
 • Mevrouw mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell
  • raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam.
 • De heer F.R. Valkenburg AAG RBA
  • Onafhankelijk Raadgevend Actuaris;
   Lid Audit Commissie Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid;
   Lid Occupational Pension Stakeholder Group van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (Frankfurt) (sinds 28 april 2016);
   Lid van Verdienste van het Koninklijk Actuarieel Genootschap;
   Lid van de Vereniging van Beleggingsanalisten;
   Bestuurder United Pensions OFP (Brussel) (sinds juni 2016);
   Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (sinds januari 2017);
   Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds voor Werk en (Re-)Integratie (PWRI) (sinds januari 2017).
 • De heer mr. J. Willeumier
  • Adviseur Stibbe N.V.;
   Lid bestuur Hilversumsche Golf Club;
   Lid bestuur Stichting Vrienden van de K.N.R.M.;
   Lid raad van beheer Stichting Helden der Zee-Fonds “Dorus Rijkers”.
 • De heer mr. J.B.M.M. Wuisman
  • Adviseur Stibbe N.V.;
   Geen nevenfuncties.

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact