Mijn Kifid

Bindend of niet-bindend uitspraak bij klachten van ondernemers

Bent u een kleinzakelijke ondernemer? Dan is het niet mogelijk om te kiezen voor een niet-bindende uitspraak. Bij een klacht van een ondernemer is de uitspraak in bijna alle gevallen bindend.

Dit is alleen anders als de klacht gaat over een kleinzakelijke financiering en Kifid aan de ondernemer een bedrag toewijst van meer dan € 250.000 of als de klacht gaat over een financieringsadvies en Kifid een bedrag toewijst van € 50.000. In die gevallen is onze uitspraak niet-bindend.

Aan een bindende uitspraak moet zowel de ondernemer als de financiële dienstverlener zich houden. Ook als u het oneens bent met de uitspraak. Is de uitspraak dat de financiële dienstverlener iets aan de consument of ondernemer moet betalen of geven? Dan is hij daartoe verplicht.

…. u kunt in beroep bij Kifid

Gaat de klacht over € 25.000 of meer? Dan kan de ondernemer na een bindende uitspraak van de Geschillencommissie wel naar de Commissie van Beroep van Kifid. Hetzelfde geldt voor de financiële dienstverlener. De Commissie van Beroep beoordeelt de klacht helemaal opnieuw en geeft een bindende uitspraak. Beide partijen moeten zich aan dit laatste bindende oordeel houden.

… of u wilt naar de rechter

Bij een bindende uitspraak kunt u naar de rechter maar de rechter beoordeelt uw klacht niet opnieuw. Hij voert alleen een marginale toetsing uit. Dit betekent dat de rechter alleen toetst of Kifid in redelijkheid tot de beslissing is gekomen en zet de uitspraak alleen opzij als er grote fouten zijn gemaakt. Dit komt in de praktijk niet vaak voor.

Niet bindende uitspraak

Bent u het oneens met een niet-bindende uitspraak? Dan kunt niet in beroep bij Kifid. U kunt uw klacht alleen nog aan de rechter voorleggen. Die zal de zaak helemaal opnieuw bekijken en daar een uitspraak over doen.

Wilt u als ondernemer meer weten over bindende en niet-bindende uitspraak? Bekijk vraag 16.3 in het Reglement Geschillencommissie Kifid.