Mijn Kifid

Iedere financiële dienstverlener heeft een eigen klachtenprocedure. Heeft u een klacht? Vraag uw financiële dienstverlener naar hun interne klachtenprocedure (IKP). Via deze IKP kan de financiële dienstverlener mogelijk zelf uw klacht naar tevredenheid oplossen. Wanneer u deze interne klachtenprocedure helemaal heeft doorlopen en u bent niet tevreden met de uitkomst, pas dan kan Kifid uw klacht in behandeling nemen. In de regel eindigt een IKP met een (schriftelijk) voorstel van de financiële dienstverlener voor oplossing van uw klacht.

Informeer eerst bij uw financiële dienstverlener of de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen. Heeft u 8 weken na het indienen van uw klacht nog geen antwoord van uw financiële dienstverlener én kan Kifid de klacht behandelen, dan nemen wij de klacht in behandeling terwijl de interne klachtprocedure nog niet is afgerond.

Nee, Kifid is niet uw advocaat of vertegenwoordiger. Wij zijn onpartijdig. We luisteren naar uw verhaal en ook naar het verhaal van uw financiële dienstverlener. Bij voorkeur zoeken we een oplossing via bemiddeling. Wanneer dat niet mogelijk is, komen we tot een uitspraak op basis van de informatie die u en de financiële dienstverlener ons geven. Daarbij kijken we naar de geldende regels, zoals wetten, voorwaarden, reglementen, gedragscodes, enzovoorts. We beantwoorden uw vragen en geven zo duidelijk mogelijk uitleg.

Dat is lastig te zeggen. Kifid is onpartijdig. Onze uitspraken zijn gebaseerd op alle ontvangen informatie en de geldende regels. Het kan ook zijn dat uw klacht door bemiddeling is op te lossen. Wilt u een idee krijgen over uw succeskans, neem dan kennis van eerdere uitspraken in vergelijkbare zaken in het uitsprakenregister.

Als consument kunt u uw klacht gratis indienen en de behandeling van uw klacht door de Geschillencommissie van Kifid is gratis. Wanneer u tegen een uitspraak van de Geschillencommissie in beroep gaat, betaalt u voor de klachtbehandeling bij de Commissie van Beroep 500 euro.

Kifid werkt doorlopend aan verbetering van het klachtenloket. Om die reden laat Kifid door het onafhankelijk onderzoeksbureau MarketResponse structureel de klanttevredenheid bij consumenten meten. Dat geeft ons informatie over wat goed gaat en wat beter kan. Het is aan u zelf om te besluiten wel of niet mee te doen; uw feedback wordt verwerkt voor Kifid. In het jaarverslag rapporteren we over de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek.