Mijn Kifid

Nee, als een rechter of een andere onafhankelijke geschilleninstantie al een uitspraak heeft gedaan, kan Kifid de klacht niet meer behandelen. Dat geldt ook voor klachten die nog bij een rechter of andere instantie in behandeling zijn.

Informeer eerst bij uw financiële dienstverlener of de klacht is ontvangen en in behandeling genomen. Heeft u na acht weken nog geen antwoord van uw financiële dienstverlener, dan kunt u de klacht indienen bij Kifid.

Kifid behandelt alleen klachten over pensioenpolissen die zijn afgesloten met verzekeraars. Klachten over regelingen met pensioenfondsen kunt u indienen bij de Ombudsman Pensioenen

Iedere financiële dienstverlener heeft een eigen klachtenprocedure. Heeft u een klacht? Vraag uw financiële dienstverlener naar hun interne klachtenprocedure (IKP). Via deze IKP kan de financiële dienstverlener mogelijk zelf uw klacht naar tevredenheid oplossen. Wanneer u deze interne klachtenprocedure helemaal heeft doorlopen en u bent niet tevreden met de uitkomst, pas dan kan Kifid uw klacht in behandeling nemen. In de regel eindigt een IKP met een (schriftelijk) voorstel van de financiële dienstverlener voor oplossing van uw klacht.

Nee, Kifid is niet uw advocaat of vertegenwoordiger. Wij zijn onpartijdig. We luisteren naar uw verhaal en ook naar het verhaal van uw financiële dienstverlener. Bij voorkeur zoeken we een oplossing via bemiddeling. Wanneer dat niet mogelijk is, komen we tot een uitspraak op basis van de informatie die u en de financiële dienstverlener ons geven. Daarbij kijken we naar de geldende regels, zoals wetten, verzekeringsvoorwaarden, reglementen, gedragscodes, enzovoorts. We doen ons uiterste best om u duidelijke uitleg te geven.

Dat is lastig te zeggen. Kifid is onpartijdig. Onze uitspraken zijn gebaseerd op alle ontvangen informatie en de geldende regels. Wilt u een idee krijgen over uw succeskans, neem dan kennis van eerdere uitspraken in vergelijkbare zaken in het uitsprakenregister.

Bij het consumentenloket kunt u uw klacht gratis indienen en de behandeling van uw klacht door de Geschillencommissie van Kifid is gratis. Wanneer u tegen een uitspraak van de Geschillencommissie in beroep gaat, betaalt u voor de klachtbehandeling bij de Commissie van Beroep 500 euro.

U maakt eerst uw persoonlijke account aan. Daarna kunt u uw klacht tegen de financiële dienstverlener bij ons indienen via het online klachtenformulier. Via Mijn Kifid kunt u ook alle belangrijke documenten uploaden. De behandeling van uw klacht kunt u daarna volgen via Mijn Kifid: u krijgt bericht na iedere belangrijke actie die Kifid onderneemt.

Een klacht indienen via Mijn Kifid gaat snel en is efficiënt. De gewenste informatie komt meteen terecht bij de juiste persoon. Bovendien kunt u snel en gemakkelijk aanvullende stukken indienen. En minder papier is beter voor het milieu.

Kies in Mijn Kifid de optie Registreren en vul de velden in. U ontvangt een bevestigingsmail met verdere gegevens. Onthoud uw wachtwoord goed, want dat bevestigen we niet per e-mail.

Kies in Mijn Kifid de optie Wachtwoord vergeten en volg de aanwijzingen.

De registratie in en het gebruik van Mijn Kifid zijn gratis.

Mijn Kifid voldoet aan de hoogste veiligheidseisen van het Nationaal Cyber Security Centrum.

U kunt uw klacht online indienen via Mijn Kifid. U maakt eerst uw persoonlijke account aan. Daarna kunt u uw klacht tegen de financiële dienstverlener bij ons indienen via het online klachtenformulier. U kunt uw klacht helemaal digitaal indienen, inclusief digitale documenten en de volledige correspondentie met uw financiële dienstverlener.

Het blijft mogelijk om uw klacht op papier via de post in te dienen. Kifid communiceert gedurende de klachtbehandeling met u per post en niet per e-mail. Dit maakt de klachtbehandeling wat minder snel.

Het indienen van uw klacht via Mijn Kifid bestaat uit vijf stappen:
  1. U geeft aan of u een klacht indient als consument of als vertegenwoordiger van een consument.
  2. U vult de gegevens in van uw financiële dienstverlener.
  3. U omschrijft de klacht, geeft een mogelijke oplossing en geeft aan of en hoeveel financiële schade u naar schatting heeft geleden.
  4. U beschrijft wat voor type klacht u heeft: bijvoorbeeld rond bankproducten, hypotheken, beleggingsproducten of schade- en levensverzekeringen. Ook kunt u hier de door Kifid gevraagde documenten uploaden.
  5. U accepteert de privacyverklaring.
Controleer uw gegevens nog een keer op juistheid, voordat u de klacht definitief verstuurt. Uw gegevens kunt u niet meer aanpassen na verzending van uw klacht.

U kunt de papieren stukken zelf scannen en daarna digitaal indienen via Mijn Kifid. Ook mag u een kopie van uw papieren documenten per post sturen naar Kifid. Vermeld dan altijd op alle documenten uw naam, adresgegevens, geboortedatum of dossiernummer, zodat wij de documenten direct aan uw klachtdossier kunnen koppelen.

Ja, Kifid kan uw klacht alleen in behandeling nemen als u de klacht heeft ingediend:
  • binnen drie maanden na de definitieve reactie van uw financiële dienstverlener op uw klacht, of
  • binnen een jaar nadat u de klacht officieel heeft gemeld bij uw financiële dienstverlener.

Kifid houdt u tijdens de behandeling van uw klacht op de hoogte. Via Mijn Kifid krijgt u bericht na iedere belangrijke actie die Kifid onderneemt. Heeft u gekozen voor een klachtbehandeling op papier, dan krijgt u gericht brieven van de behandelaar van uw dossier.

Dat ligt eraan hoe ingewikkeld de klacht is. De behandeling van een vrij eenvoudige klacht vraagt minder tijd dan de behandeling van een moeilijke klacht. Soms speelt bijvoorbeeld medische informatie een rol of moeten externe deskundigen naar het probleem kijken. Over het algemeen komt Kifid binnen 90 dagen na de zittingsdatum tot een uitspraak. Is er geen zitting, dan wordt gerekend vanaf de datum waarop het klachtdossier van Kifid compleet is.

Bij een bindend advies moeten de financiële dienstverlener en u zich aan de uitspraak van de Geschillencommissie of Commissie van Beroep houden. Indien nodig, kunt u bij de rechter eisen dat uw financiële dienstverlener het bindend advies naleeft.

Ja, dat kan altijd. Bijvoorbeeld als uw klacht is opgelost. Neem hiervoor telefonisch contact op met 070-333 8 999 (tijdens kantooruren).

Ja, dat mag. Dat kan iemand zijn die juridische bijstand geeft, maar ook een vriend of familielid. We willen wel vooraf weten wie u meeneemt. Stuur uiterlijk twee weken voor de mondelinge behandeling een e-mail naar zittingGC@kifid.nl met daarin de naam eventuele functie van mensen die u mee wilt nemen. De mondelinge behandeling is niet openbaar; u kunt geen journalist meenemen.

Ja, als de uitspraak van de Geschillencommissie bindend is. De meeste financiële dienstverleners die bij Kifid zijn aangesloten, accepteren de uitspraken van de Geschillencommissie als bindend. Dit geldt in ieder geval voor alle banken die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en voor alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. In andere gevallen zal Kifid aan de financiële dienstverlener vragen om inzake uw klacht bindend advies te accepteren. Wil uw financiële dienstverlener dit niet, dan kan Kifid alleen uitspraak doen als u instemt met een niet-bindend advies. De financiële dienstverlener kan een niet-bindend advies naast zich neerleggen.

Als de uitspraak bindend is, dan kunt u bij de rechter eisen dat uw financiële dienstverlener de uitspraak nakomt.

Kifid wil blijven werken aan verbetering van het klachtenloket. Om die reden laat Kifid door het onafhankelijk onderzoeksbureau MarketResponse structureel de klanttevredenheid bij consumenten meten. Dat geeft informatie over wat goed gaat en wat beter kan. Zodra uw klachtprocedure is afgerond, kunt u een uitnodiging van Kifid ontvangen voor het klanttevredenheidsonderzoek. Het is aan u zelf om te besluiten wel of niet mee te doen; uw feedback wordt verwerkt voor Kifid. In het Jaarverslag rapporteren we jaarlijks over de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek.

In Mijn Kifid klikt u rechtsboven op de icoon van het poppetje. U ziet de opties verschijnen om uw gegevens, wachtwoord en e-mailadres te wijzigen. Klik op de optie die u zoekt en volg de instructies om de gewenste aanpassing te doen.

Nadat uw klacht behandelbaar is verklaard, streeft Kifid ernaar om uw klacht binnen 4 weken toe te wijzen aan een secretaris voor behandeling. U ontvangt automatisch bericht van Kifid zodra een secretaris uw klacht in behandeling neemt.

U vindt dit in het online klachtportaal. Ga naar Mijn Kifid. Via 'Klachtdossiers' opent u het betreffende klachtdossier. Daar vindt u onder 'Documenten' alle brieven die Kifid digitaal voor u aan het klachtdossier heeft toegevoegd. Per brief ziet u de datum waarop dit is gedaan. Klik op de naam van de brief om deze te openen.

Dit kunt u veilig doen in Mijn Kifid, het online klachtportaal. Onder 'Meldingen' ziet u een mogelijkheid om documenten te uploaden. In die uploadmogelijkheid kunt u ook zien welke aanvullende informatie van u wordt verwacht. Of er wordt verwezen naar een brief, waarin wordt uitgelegd welke informatie van u wordt verwacht. De aanvullende documenten die u wilt versturen kunt u toevoegen door ze naar het veld te slepen of door op het veld te klikken en vervolgens de gewenste documenten op uw computer te selecteren. Let op: zodra u klikt op 'Documenten versturen' wordt de uploadmogelijkheid gesloten. Controleer dus eerst of u alle aanvullende documenten heeft toegevoegd, voordat u op 'Documenten versturen' klikt.

De secretaris die uw klacht in behandeling neemt gaat na of er ruimte is voor bemiddeling. De secretaris bemiddelt om een oplossing te vinden naar tevredenheid van zowel de consument als de financiële dienstverlener. In dit filmpje ziet en hoort u hoe dat in zijn werk gaat.

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen