Kifid

Organisatie

Kifid is losgekoppeld van de financiële sector. Deze positie is vastgelegd in de statuten, die door de minister van Financiën zijn goedgekeurd. Het financiële klachteninstituut werkt onafhankelijk en onpartijdig.

De compliance, de regelgeving en de financiering van het instituut staan onder toezicht van de minister van Financiën