Mijn Kifid

Vraag 1

Dient u uw klacht in als consument?

Helaas kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Kifid behandelt in beginsel alleen klachten van Consumenten, zie art. 1 van het Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies.

Heeft u een klacht over uw kredietregistratie bij BKR? Dan kunt u wellicht wel bij Kifid terecht, zie het Addendum Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening, bemiddeling en (bindend) advies.

Heeft u als mkb-ondernemer of zzp’er een klacht over een kleinzakelijke financiering, of over een alternatieve financiering of over een erkend financieringsadvies MKB dan kunt u wellicht wel bij Kifid terecht. De betreffende reglementen vindt u via https://www.kifid.nl/reglementen-en-statuten-on/
Voor de klachtformulieren voor zakelijke klachten verwijzen wij u naar https://www.kifid.nl/formulieren-on/

Vraag 2

Heeft u uw klacht al voorgelegd aan uw financiële dienstverlener?

Helaas kunnen wij uw klacht (nog) niet in behandeling nemen. U moet met uw klacht eerst de interne klachtenprocedure (IKP) bij uw financiële dienstverlener doorlopen. Kifid kan uw klacht niet behandelen volgens art. 3 van Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van Kifid.

Vraag 3

Heeft u een definitief standpunt van uw financiële dienstverlener ontvangen OF heeft u uw financiële dienstverlener acht weken de tijd gegeven om op uw klacht te reageren?

Helaas kunnen wij uw klacht (nog) niet in behandeling nemen. U dient uw financiële dienstverlener minimaal acht weken gelegenheid te geven om te reageren. Kifid kan uw klacht nog niet behandelen volgens art. 3 van Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van Kifid.

Vraag 4

Voor de behandelbaarheid van de klacht hanteren wij twee verschillende termijnen. Is het antwoord op één van beide vragen 'ja', vul dan JA in.

Heeft uw financiële dienstverlener minder dan 3 maanden geleden het definitieve klachtstandpunt ingenomen OF heeft u uw klacht minder dan één jaar geleden voor het eerst kenbaar gemaakt?

Helaas kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. De termijn waarbinnen u uw klacht moet indienen is verstreken. Kifid kan uw klacht niet behandelen volgens art. 5 van Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van Kifid.

Als u de klacht te laat heeft ingediend, kan de Geschillencommissie de klacht toch behandelen als uit de proceshouding van de financiële dienstverlener blijkt dat deze de klacht inhoudelijk beoordeeld wil zien. Wij verzoeken u in dit geval de bevestiging van uw financiële dienstverlener mee te sturen met het klachtformulier.

Vraag 5

U kunt dit controleren in het dienstverleners register.

Is de financiële dienstverlener tegen wie u de klacht richt aangesloten bij Kifid of aangesloten geweest op het moment dat de klacht is ontstaan?

Helaas kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Kifid behandelt alleen klachten van aangesloten financiële dienstverleners. Kifid kan uw klacht niet behandelen volgens art. 1 van Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van Kifid.

Of uw financiële dienstverlener is aangesloten bij Kifid kunt u controleren in het dienstverleners register.

Vraag 6

Dit is de eerste keer dat ik mijn klacht voorleg aan de rechter, Kifid of een andere geschilleninstantie.

Helaas kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Kifid behandelt geen klachten die al zijn voorgelegd aan een rechter, Kifid of een vergelijkbare geschilleninstantie. Kifid kan uw klacht niet behandelen volgens art. 2 van Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van Kifid.

Wij kunnen uw klacht (voorlopig) in behandeling nemen.

Dit kan wel inhouden dat in een later stadium alsnog wordt geoordeeld dat wij uw klacht (nog) niet in behandeling kunnen nemen.

Eerst dient u

uw klacht in

Het snelst kunt u uw klacht indienen via Mijn Kifid. Als u uw klacht liever per post stuurt, kunt u daarvoor het klachtformulier downloaden. Wij verzoeken u alle relevante stukken mee te sturen.

Daarna krijgt u

een bevestiging

U ontvangt van ons een bevestiging als de klacht door ons ontvangen is.

Het

vervolg

Binnen 7 werkdagen hoort u of Kifid uw klacht in behandeling neemt. Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk aan een behandelend secretaris-jurist toe te wijzen.