Mijn Kifid
Mijn Kifid

Vraag 1

U dient uw klacht in als consument? En dus niet als ondernemer of zzp’er.

Uw antwoord Ja Nee

Helaas kunnen wij uw klacht niet oplossen. Kifid behandelt alleen klachten van consumenten, zie art. 1 van Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van Kifid.

Vraag 2

Heeft u uw klacht al voorgelegd aan uw financiële dienstverlener?

Uw antwoord Ja Nee

Helaas kunnen wij uw klacht niet oplossen. U moet met uw klacht eerst de klachtenprocedure bij uw financiële dienstverlener doorlopen. Kifid kan uw klacht niet behandelen volgens art. 3 van Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van Kifid.

Vraag 3

Heeft uw financiële dienstverlener acht weken de tijd gehad om op uw klacht te reageren?

Uw antwoord Ja Nee

Helaas kunnen wij uw klacht niet oplossen. U dient uw financiële dienstverlener minimaal acht weken gelegenheid te geven om te reageren. Kifid kan uw klacht nog niet behandelen volgens art. 3 van Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van Kifid.

Vraag 4

Is de datum van de reactie van uw financiële dienstverlener niet langer dan drie maanden geleden?

Uw antwoord Ja Nee

Helaas kunnen wij uw klacht niet oplossen. De termijn waarbinnen u uw klacht moet indienen is verstreken. Kifid kan uw klacht niet behandelen volgens art. 5 van Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van Kifid.

Vraag 5

U kunt dit controleren in het dienstverleners register.

Is de financiële dienstverlener tegen wie u de klacht richt aangesloten bij Kifid?

Uw antwoord Ja Nee

Helaas kunnen wij uw klacht niet oplossen. Kifid behandelt alleen klachten van aangesloten financiële dienstverleners. Kifid kan uw klacht niet behandelen volgens art. 1 van Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van Kifid.

Vraag 6

Uw klacht is nog niet eerder door Kifid, een rechter of een vergelijkbare geschilinstantie behandeld?

Uw antwoord Ja Nee

Helaas kunnen wij uw klacht niet oplossen. Kifid behandelt geen klachten die al zijn voorgelegd aan een rechter of vergelijkbare geschilinstantie. Kifid kan uw klacht niet behandelen volgens art. 2 van Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van Kifid.

Wij kunnen uw klacht (voorlopig) in behandeling nemen.

Dit kan wel inhouden dat in een later stadium alsnog wordt geoordeeld dat wij uw klacht (nog) niet in behandeling kunnen nemen.

Eerst dient u

uw klacht in

Het snelst kunt u uw klacht indienen via Mijn Kifid. Als u uw klacht liever per post stuurt, kunt u daarvoor het klachtformulier downloaden.

Daarna krijgt u

een bevestiging

U ontvangt van ons een bevestiging als de klacht door ons ontvangen is.

Het

vervolg

Binnen 7 werkdagen hoort u of Kifid uw klacht inderdaad in behandeling neemt. Op enig moment daarna neemt de behandelend secretaris-jurist contact met u op.

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact