1. Home
  2. Consumenten

Consumenten

Bij Kifid kunt u als consument terecht met klachten over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Kifid is: 

  • onpartijdig en onafhankelijk
  • deskundig 
  • laagdrempelig en snel 
  • gratis (met uitzondering van de Commissie van Beroep)

 

 Stap 1: De interne klachtenprocedure bij de financiële dienstverlener

U moet uw klacht altijd eerst voorleggen aan de financiële dienstverlener, bijvoorbeeld uw bank of verzekeraar. Zo krijgt die de kans om uw probleem op te lossen.

 

Stap 2: Intake en procedure Kifid

Reageert de dienstverlener niet binnen zes weken? Of blijkt uit een brief dat ze uw klacht niet kunnen of willen oplossen? Dan kunt u terecht bij Kifid. Wij onderzoeken of uw klacht terecht is en wat er eventueel moet gebeuren. Met de sneltest kunt u alvast bekijken of u bij ons terecht zou kunnen.

Aan de hand van uw verhaal en dat van uw financiële dienstverlener bekijken wij of we kunnen bemiddelen. Lukt dat niet, dan doet onze Geschillencommissie uitspraak in uw zaak. Daarbij kijken we naar de geldende regels. Kifid is onpartijdig en onafhankelijk. Wij zijn dus niet uw belangenbehartiger.