Mijn Kifid
Mijn Kifid

Hersteluitspraak 2018-553 (Bindend)

Hersteluitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-553
(
prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr.dr.drs. H.M.B. Brouwer, secretaris)

Toepassing artikel 46 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)

Herzieningsverzoek ontvangen op              : 28 juni 2018

Ingediend door                                         : Chubb European Group Limited, gevestigd te Rotterdam, verder te
noemen Verzekeraar

Datum hersteluitspraak                            : 20 juli 2018

Aard uitspraak                                        : Bindend advies

 

Samenvatting

Wanneer sprake is van een kennelijke reken- of schrijffout in een uitspraak of wanneer namen en/of data in een uitspraak moeten worden gecorrigeerd, dan komt er een hersteluitspraak. Deze hersteluitspraak hangt samen met uitspraak GC 2018-382. Er is sprake van een correctie in de aanhef van de uitspraak. De hersteluitspraak heeft geen gevolg voor het eindoordeel
(de beslissing) van de Geschillencommissie.

 

Hersteluitspraak

Bij e-mailbericht van 28 juni 2018 heeft Verzekeraar bezwaar gemaakt tegen de uitspraak van de Geschillencommissie in de zaak [dossiernummer] tussen de heer [Naam Consument], verder te noemen Consument, en Verzekeraar van 21 juni 2018.

 

Consument heeft niet gereageerd op het herzieningsverzoek van Verzekeraar.

 

De Voorzitter ziet aanleiding de uitspraak van de Commissie op grond van art. 46 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) te herstellen.

 

Abusievelijk is de aard van de oorspronkelijke uitspraak als niet-bindend geformuleerd terwijl beide partijen voor een bindend advies hebben gekozen.

 

De voorzitter bepaalt dat de uitspraak verbeterd wordt in die zin dat:

 

  • De aard van de uitspraak van 21 juni 2018 een bindend advies is.

 

 

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact