Mijn Kifid
Mijn Kifid

Klachtenbehandeling DSB onmogelijk

In verband met de u ongetwijfeld bekende ontwikkelingen rondom DSB te Wognum is de behandeling van klachten, dan wel de bemiddeling ter oplossing daarvan ernstig bemoeilijkt, zo niet onmogelijk geworden.

Klachten tegen DSB Bank
DSB bestaat uit een aantal rechtspersonen (bedrijven) en een zogenaamde holding of beheersmaatschappij. Het DSB bankbedrijf en de holding zijn inmiddels failliet verklaard. Na faillissement van een bedrijf neemt de curator de leiding over van de directie en vervalt met het intrekken van de vergunning door de AFM de aansluiting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De mogelijkheid voor Kifid om klachten tegen de failliete DSB onderdelen te behandelen komt daarmee te vervallen.

Klachten tegen DSB Leven N.V. en DSB Schade N.V.
De vooruitzichten voor de onderdelen van DSB die (nog) niet failliet zijn, zijn onzeker. Voor de Ombudsman is in relatie tot deze bedrijven geen goede klachtbehandeling mogelijk. Klachtbehandeling tegen de verzekeraars die deel uitmaken van de DSB groep kan daarom geen doorgang (meer) vinden. Ten aanzien van deze zaken zullen de verdere ontwikkelingen moeten worden afgewacht. Correspondentie daarover met Kifid heeft nu geen zin.

Reeds bereikte bemiddelresultaten en de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening
In een aantal zaken tegen DSB is door de Ombudsman reeds een bemiddelresultaat bereikt dat door de ontwikkelingen niet is geconcretiseerd. Overeengekomen regelingen zijn nog niet uitgevoerd. De Ombudsman kan consumenten in die gevallen niet van dienst zijn. Bij de uitvoering van overeengekomen regelingen zal steeds door curatoren moeten worden beoordeeld of er sprake is van een opeisbare vordering en of, en in hoeverre, in de rangschikking van schuldeisers die vorderingen kunnen worden gehonoreerd.

Over uitvoering van overeenkomsten die zijn getroffen met niet-gefailleerde onderdelen van DSB zal de nog bevoegde directie beslissen.

Ten aanzien van de algemeen geformuleerde Aanbeveling inzake overkreditering en koopsompolissen van 8 oktober 2009 (zie www.kifid.nl) geldt dat de toenmalige, bevoegde, directie die heeft aanvaard en nakoming heeft toegezegd. Ook daaromtrent zal thans door curatoren worden beslist. De Ombudsman heeft daarin geen bevoegdheden.

Zaken DSB Bank bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
Op basis van haar Reglement is de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van Kifid niet bevoegd geschillen te behandelen, indien een financiële onderneming in staat van faillissement verkeert.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact