Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2015-199 (bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-199
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. A.W.H. Vink en drs. L.B. Lauwaars RA en
mr. W.H. Luk, secretaris)
Klacht ontvangen op : 30 oktober 2014
Ingesteld door : Consument
Tegen : Verzekeruzelf.nl B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, verder te
noemen Gevolmachtigde
Datum uitspraak : 11 juni 2015
Aard uitspraak : Bindend advies
Samenvatting
Motorrijtuigverzekering. Schadevrije jaren en ‘en-bloc’ wijziging. Consument klaagt enerzijds over
de wijze waarop het aantal schadevrije jaren wordt berekend. Daarbij gaat het met name om de
aftrek van de starterstrede. De Commissie stelt vast dat Gevolmachtigde Consument
onvoldoende heeft geïnformeerd over het bestaan en de hoogte van de starterstrede. Ook de
berekening van het aantal schadevrije jaren waarbij de starterstrede in mindering wordt gebracht
is niet besproken. In de verzekeringsvoorwaarden wordt de starterstrede ook niet genoemd.
Gelet hierop biedt de verzekeringsovereenkomst onvoldoende grondslag voor Gevolmachtigde
deze voor Consument nadelige berekeningsmethode te hanteren.
Daarnaast klaagt Consument over de hoogte van de premie van de door Gevolmachtigde
aangeboden alternatieve autoverzekering. Volgens Gemachtigde betreft het een wijziging van de
verzekering die en-bloc is doorgevoerd. De Commissie is echter van oordeel dat sprake is van een
opzegging van de verzekering en niet van een en-bloc wijziging. Aangezien Gevolmachtigde de in
artikel 7:940 lid 1 BW genoemde opzegtermijn van twee maanden niet in acht heeft genomen,
moet de ‘oude’ verzekering worden voortgezet.
1. Procesverloop
De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
• het door Consument ondertekende klachtformulier met als bijlage de correspondentie in
de interne klachtprocedure van Gevolmachtigde;
• het verweerschrift van Gevolmachtigde;
• de reactie van Consument;
• de brief van Gevolmachtigde van 12 maart 2015.
De Commissie heeft besloten dat een mondelinge behandeling achterwege kan blijven en op de
voet van artikel 37 van het reglement Gevolmachtigde op een punt om een nadere toelichting
gevraagd. De Commissie zal thans uitspraak doen op basis van de in haar bezit zijnde stukken.
De Commissie stelt vast dat partijen haar advies als bindend zullen aanvaarden.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact