Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-324 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-324
(mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. R.J. Paris en drs. W. Dullemond, leden en
mr. R.A.F. Coenraad, secretaris)
Klacht ontvangen op : 30 december 2014
Ingesteld door : Consument
Tegen : Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn verder te noemen
Verzekeraar
Datum uitspraak : 14 juli 2016
Aard uitspraak : Bindend advies
Samenvatting
Uitvaartverzekering. Verzekeraar wijzigt de berekeningsmethodiek van de afkoop- en premievrije
waarde. Commissie is van oordeel dat Consument op grond van de voorwaarden er niet op
bedacht hoefde te zijn dat gedurende de looptijd de waarde van zijn verzekering substantieel zou
dalen. Verzekeraar is niet gerechtigd om tussentijds “de spelregels” te veranderen. Vordering is
toegewezen.
1. Procesverloop
De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
. het door Consument ingediende vragenformulier van 29 december 2014;
. het verweer van Verzekeraar van 13 februari 2015;
. de repliek van Consument van 13 april 2015;
. de dupliek van Verzekeraar van 1 mei 2015;
. de aanvullende repliek van Consument van 17 mei 2015;
. de aanvullende dupliek van Verzekeraar van 18 september 2015;
. de afsluitende reactie van Consument van 25 oktober 2015.
De Commissie stelt vast dat partijen haar advies als bindend zullen aanvaarden. Partijen zijn
opgeroepen voor een mondelinge behandeling op woensdag 11 mei 2016 te Den Haag en zijn
aldaar verschenen.
2. Feiten
Bij de beoordeling van de klacht gaat de Commissie uit van de volgende feiten.
2.1 Op 20 juni 2014 ontving Consument van Verzekeraar een brief met daarbij gevoegd een
Nieuwsbulletin met als titel “Meer flexibiliteit en transparante tarieven bij afkoop en
premievrijmaking”. Dit betrof wijzigingen in uitvaartverzekeringen.
2.2 Vervolgens heeft Consument meerdere malen per telefoon en per e-mail contact gehad
met verschillende medewerkers van Verzekeraar over de mogelijke gevolgen van deze
wijzigingen voor de door hem gesloten uitvaartverzekering.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact