Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-552

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-552
(mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mevrouw mr. S.N. Poyraz, secretaris)

Klacht ontvangen op : 25 januari 2016
Ingediend door : Consument
Tegen : Vereniging Eigen Huis, gevestigd te Amersfoort, verder te noemen VEH
Datum uitspraak : 14 november 2016
Aard uitspraak : Niet-bindend advies

Samenvatting

Consument heeft gesteld dat zijn tussenpersoon hem onjuist heeft geadviseerd met betrekking tot de rentevastperiode van zijn hypothecaire geldlening. Zo zou de tussenpersoon niet de kortere rentevastperiode van twee jaar hebben besproken en aangeboden. De Commissie overweegt als volgt. De kortere rentevastperiodes lijken te zijn besproken, maar dit blijkt niet uitdrukkelijk uit de stukken. Bovendien blijkt uit het profiel dat de consument zekerheid wenst. Niet is komen vast te staan dat consument in weerwil van het juiste advies van de tussenpersoon gekozen zou hebben voor een kortere rentevastperiode. De Commissie wijst de vordering af.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:
• het door Consument digitaal ingediende klachtformulier met bijlagen;
• het verweerschrift van VEH;
• de repliek;
• de dupliek;
• de laatste reactie van Consument.

Consument heeft gekozen voor een niet-bindend advies. De uitspraak is daardoor niet-bindend.

Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 13 oktober jl. en zijn aldaar verschenen.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.
2.1 In 2011 heeft Consument zich tot VEH gewend voor advies over de financiering van een koopwoning.
2.2 VEH heeft ter voorbereiding op het adviesgesprek Consument verzocht om een profielvragenlijst in te vullen.

In deze profielvragenlijst staat onder meer het volgende vermeld:
“5. Uw situatie in de toekomst
Mijn woning
X Ik verwacht langer dan 20 jaar in de woning te blijven wonen, omdat privé en zakelijk gewenst.
Mijn huishouden
X Om mij huidige leefpatroon voort te zetten, mogen de netto maandlasten niet hoger zijn dan € ca 1000 voor hyp.lasten (…)
“6. Uw wensen en doelen
(…)
Uw rentevastperiode (kies het best passende antwoord)
X De maandlasten van de hypotheek moeten langer dan 20 jaar gelijk blijven omdat onze voorkeur naar annuïteitenhypotheek gaat.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact