Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-619

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-619
(mr. drs. S.F. van Merwijk, voorzitter, J.C. Buiter en prof. dr. A. Buijs, leden en
mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Klacht ontvangen op : 14 juni 2016
Ingediend door : Consument
Tegen : BinckBank N.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen de bank
Datum uitspraak : 19 september 2017
Aard uitspraak : Niet-bindend advies

Samenvatting

Klacht over het inhouden van debetrente in verband met effectenkrediet en het blokkeren van bedragen op grond van een marginverplichting. Naar het oordeel van de Commissie heeft de bank debetrente mogen inhouden. Verder is niet gebleken dat er bedragen op grond van een marginverplichting zijn geblokkeerd.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

• de klachtbrief en de stukken die Consument in vervolg op de klachtbrief heeft ingediend,
• het verweerschrift van de bank,
• de brief van Consument van 28 oktober 2016 en
• de brief van Consument van 6 januari 2017.

De Commissie stelt vast dat Consument heeft gekozen voor een niet-bindend advies. De uitspraak is daardoor niet-bindend.

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument houdt bij de bank een effectenrekening aan, waarop hij op basis van execution only belegt. In oktober 2007 heeft hij in verband daarmee een cliëntenovereenkomst met de bank ondertekend. Daarin staat:

“Cliëntenovereenkomst Particuliere effectenrekening
(…)
Door ondertekening van deze Cliëntenovereenkomst (…) verklaart Cliënt deze ‘Cliëntenovereenkomst, ‘Voorwaarden BinckBank’, ‘Tarieven- & Conditieoverzicht BinckBank’ en de ‘Handleiding BinckBank’ te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en de gelding daarvan te aanvaarden.

Graag aankruisen indien van toepassing. Cliënt wenst:

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact