1. Home
  2. Kifid

Kifid

Welkom bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij Kifid kunt u terecht wanneer u een financiële klacht heeft. Wij bemiddelen in en oordelen over geschillen tussen consumenten met banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners.

Ons doel

Doel van Kifid is problemen te helpen oplossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (meestal) bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep.

Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van Kifid is zeer belangrijk. Financiële dienstverleners hebben geen invloed op de wijze waarop Kifid klachten behandelt en inhoudelijk beoordeelt. Ook het bestuur en de directie van Kifid bemoeien zich niet inhoudelijk met de behandeling van de klachten. Ook De geschilbeslechters moeten immers in alle vrijheid hun onpartijdige beslissingen kunnen nemen. Dit vinden wij zo belangrijk dat deze onafhankelijkheid en onpartijdigheid is geregeld in onze statuten en in de diverse Reglementen.

Financiering Kifid

De begroting van Kifid wordt gecontroleerd door de minister van Financiën. De aangesloten financiële dienstverleners moeten deze begroting betalen. Dit is geregeld in de statuten van Kifid en via ons Kostenreglement.

Rol minister van Financiën

De minister van Financiën heeft een goedkeurende rol in een aantal zaken bij Kifid. Zo moet hij zijn goedkeuring verlenen aan de statuten en de reglementen van Kifid, aan de begroting en aan de benoeming van het bestuur, de Ombudsman en de voorzitter van de Geschillencommissie. Op deze wijze is de onafhankelijkheid van Kifid geborgd.