Mijn Kifid

Kifid: gestolen autobagage langer dan 24 uur achtergelaten niet gedekt

Een consument moet vanwege ziekte zijn auto in Turkije achterlaten. Een berger zorgt voor transport naar Nederland. Wanneer de auto in Nederland wordt afgeleverd, blijkt dat er spullen uit de auto zijn gestolen. De consument claimt de gestolen goederen op zijn doorlopende reis- en annuleringsverzekering bij Unigarant. De verzekeraar weigert de claim, waarna de consument zich beklaagt bij Kifid. De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar niet hoeft uit te keren, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak. Omdat de consument de bagage langer dan 24 uur heeft achtergelaten in de auto, is er geen dekking volgens de voorwaarden van deze doorlopende reisverzekering.

Tijdens een familievakantie in Turkije wordt de consument ziek. Het gezin gaat met het vliegtuig terug naar Nederland. Na contact met de ANWB-Alarmcentrale schakelt de consument een berger in om zijn auto terug te brengen naar Nederland. In het contact met de ANWB zegt de consument dat hij zo weinig mogelijk bagage zal achterlaten in de auto. Bij aflevering van de auto op het thuisadres in Nederland blijken de spullen uit de auto gestolen. De consument claimt op zijn doorlopende reis- en annuleringsverzekering een schade van 3.500 euro voor kleding, schoenen, kostbaarheden, een dure tas en navigatie. De verzekeraar laat een expertiserapport opstellen en concludeert vervolgens dat de door consument geleden schade niet door de verzekering is gedekt. In de voorwaarden staat dat kostbaarheden tijdens de reis maximaal 3 uur zijn verzekerd in een goed afgesloten bagageruimte. En overige bagage in een goed afgesloten bagageruimte is maximaal 24 uur verzekerd.

Voorwaarden doorslaggevend

De Geschillencommissie van Kifid constateert dat in de voorwaarden duidelijk is aangegeven dat bagage alleen is verzekerd als deze is achtergelaten in een goed afgesloten bagageruimte en dat voor de duur van maximaal 24 uur. Vast staat dat de bagage langer dan 24 uur is achtergelaten in de auto. Of de bagage wel of niet vrijwillig is achtergelaten maakt geen verschil. Op grond van de voorwaarden kan de consument geen schade claimen. De Geschillencommissie betreurt de voor deze consument vervelende gang van zaken; een situatie waar hij zelf niet om heeft gevraagd. Wel heeft een verzekeraar in beginsel de vrijheid de omvang van de dekking naar eigen inzicht in te richten.

De Geschillencommissie merkt nog op dat de consument in het gesprek met de ANWB-Alarmcentrale heeft aangegeven dat hij zo weinig mogelijk spullen in de auto zou achterlaten. Gezien de claim en de door de consument aangeleverde foto’s lijkt dit niet het geval te zijn geweest. Evenmin heeft de consument voldoende aannemelijk gemaakt dat hij moeite heeft genomen om alternatieven te zoeken voor het langer dan 24 uur achterlaten van bagage inclusief kostbaarheden in zijn auto.

De uitspraak (GC 2018-708) in deze klacht van een consument tegen verzekeraar Unigarant is bindend.

Ook interessant