Mijn Kifid

Kifid: verzekeraar moet reisverzekering herstellen

Wanneer in mei 2017 een echtpaar naar Thailand reist, wordt de man daar ziek. De behandelend artsen verklaren de man ‘not fit to fly’ en dat is hij nog steeds niet. De verzekeraar beëindigt de reisverzekering met terugwerkende kracht, nadat hij erachter komt dat de maximale dekkingstermijn van 180 dagen is overschreden. Het echtpaar verzet zich tegen de beëindiging en claimt de medische kosten en verblijfskosten voor zover niet vergoed door de zorgverzekeraar. De consumenten beklagen zich met succes bij Kifid. De verzekeraar heeft de reisverzekering ten onrechte eenzijdig beëindigd en moet die herstellen, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak. Ook geldt in deze situatie dat ‘de dekking automatisch geldig blijft tot de eerst mogelijke terugkeer van de verzekerde’, zoals in de voorwaarden staat.

 

Het echtpaar heeft bij Your Benefits, een zogenoemd volmachtbedrijf, een reis- en annuleringsverzekering lopen van Allianz Global Assistance. De reisverzekering hangt samen met een zorgverzekering van consumenten die via hetzelfde volmachtbedrijf loopt. De reisverzekering is bedoeld voor de vergoeding van onverwachte, spoedeisende medische kosten tijdens een vakantie in het buitenland en voor zover die kosten niet vanuit de zorgverzekering worden vergoed. Op 17 mei 2017 vertrekt het echtpaar naar Thailand. De man wordt daar ernstig ziek en zijn behandeld artsen verklaren hem ‘not fit to fly’. Om die reden kan hij niet terugkeren naar Nederland en is hij nog steeds in Thailand. Zijn echtgenote is een enkele keer naar Nederland gereisd en verblijft sinds de herfst van 2019 bij haar man in Thailand.
Vanwege het lange onafgebroken verblijf in Thailand beëindigt Your Benefits in de zomer van 2020 de reisverzekering met terugwerkende kracht. Het verblijf van de consumenten in het buitenland is langer dan de maximale dekkingsperiode van 180 dagen en daarom biedt de verzekering vanaf 13 november 2017 geen dekking meer volgens het volmachtbedrijf.

 

Wel of geen dekking na 180 dagen?

Een van de vragen waarover de Geschillencommissie moet oordelen is of de reisverzekering dekking biedt voor de kosten die de consumenten claimen. Vast staat dat voor de reisverzekering een dekkingsperiode geldt van 180 dagen. Gelet op de medische kosten die de consumenten binnen die periode hebben gemaakt, is het voldoende aannemelijk dat de man ziek is geworden binnen 180 dagen na het begin van de reis. Volgens de geldende voorwaarden blijft de verzekering automatisch dekking bieden ‘tot de eerst mogelijke terugkeer van verzekerde’. De man is sinds zijn ziek worden niet meer ‘fit to fly’ verklaard door de behandelend artsen. Hierdoor kan hij niet terugkeren naar Nederland en blijft de reisverzekering dus dekking bieden.

 

Verzekering moet in stand blijven

Daarnaast oordeelt de Geschillencommissie dat het volmachtbedrijf de reisverzekering niet eenzijdig en met terugwerkende kracht mocht beëindigen. De reisverzekering moet met terugwerkende kracht worden hersteld en de verzekeraar moet de claim van de consumenten alsnog behandelen. De consumenten hebben recht op vergoeding van de geclaimde en nog te claimen kosten voor zover ze vallen onder de verzekeringsovereenkomst.

 

Te laat ingebrachte afwijzingsredenen buiten beschouwing

Zoals gebruikelijk hebben de consumenten en het volmachtbedrijf en de verzekeraar gedurende de klachtbehandeling gelegenheid gehad hun mening te geven over deze klacht en op elkaar te reageren. De verzekeraar heeft tot en met het verweerschrift, de eerste reactie van de financiële dienstverlener in de Kifid-procedure, als enige reden voor het afwijzen van deze klacht aangevoerd dat de consumenten langer dan de dekkingsperiode van 180 dagen in het buitenland verblijven. Daarom kon volgens de verzekeraar de verzekering worden beëindigd en was er ook geen dekking. Pas nadat het verweerschrift was ingediend en een mondelinge behandeling had plaatsgevonden, is de verzekeraar met meer en nieuwe redenen gekomen om de klacht af te wijzen. Dat vindt de Geschillencommissie in dit geval te laat. De consumenten hoefden in redelijkheid niet te verwachten dat de verzekeraar zijn afwijzing op meer baseerde dan de duur van hun verblijf in het buitenland. De te laat ingebrachte aanvullende afwijzingsredenen  heeft de Geschillencommissie voor het beoordelen van de klacht daarom buiten beschouwing gelaten. De verzekeraar had die nieuwe redenen al in de interne klachtenprocedure en in elk geval in het verweerschrift bij Kifid moeten en kunnen vermelden. Daar nog mee komen na het verweerschrift is dan ook in strijd met een goede procesorde.

 

De uitspraak GC 2021-0985 in een klacht van twee consumenten tegen verzekeraar Allianz Global Assistance, handelsmerk van AWP P&C S.A. Dutch branch, is bindend.

Ook interessant