Mijn Kifid

Bank verstrekt voldoende informatie over kosten beleggingsverzekeringen

De Commissie van Beroep van Kifid is van mening dat ABN AMRO de consument voldoende informatie heeft verstrekt over de kosten van zijn beleggingsverzekeringen. De klachtzaak betrof het advies dat de bank als tussenpersoon aan een consument heeft gegeven over het sluiten van enkele beleggingsverzekeringen in de periode 1997-2000.

De vraag was of de bank voldoende informatie heeft verstrekt over de kosten van de beleggingsverzekeringen, ook tegen de achtergrond van het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 29 april 2015 (Nationale-Nederlanden). Aan de orde kwam ook of de rendementsprognose van de bank door de beugel kon.

De einduitspraak van de Commissie van Beroep houdt geen principiële beslissing in over de vraag welke informatie moet worden verstrekt over de kosten van beleggingsverzekeringen. Zij is daar niet aan toegekomen omdat in de loop van de procedure is vastgesteld dat de bank de consument vooraf heeft meegedeeld welk deel van de premie voor kosten was bestemd. Daardoor wist de consument dus vooraf waar hij aan toe was. Bovendien heeft de Commissie van Beroep beslist dat de kosten van de beleggingsfondsen waarin is belegd (fondsbeheerkosten), geen kosten zijn die de verzekeraar aan de consument in rekening heeft gebracht, maar kosten die voortvloeien uit het beleggen zelf.

In een eerdere tussenuitspraak besliste de Commissie al dat de rendementsprognose die ABN AMRO had gegeven, voor de periode 1997-2000 niet ongebruikelijk of onaanvaardbaar was. Daarbij speelde mee dat de bank de consument had geïnformeerd dat de prognose een veronderstelling was, dat beleggen risico’s heeft en dat het uiteindelijke resultaat afhing van de waarde van de beleggingen bij het einde van de beleggingsverzekering.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Commissie van Beroep (CB 2015-031)

Ook interessant