Mijn Kifid

Kifid niet bevoegd voor klachten over Rabobank Certificaten

Kifid heeft een tiental klachten ontvangen van houders van Rabobank Certificaten over het besluit van de bank om geen vergoeding uit te keren op Rabobank Certificaten. In drie klachtzaken heeft de Geschillencommissie inmiddels uitspraak gedaan. Uit de vandaag gepubliceerde uitspraken blijkt dat Kifid niet bevoegd is om deze klachten te behandelen. Rabobank Certificaten zijn door de bank uitgegeven voor verhandeling op de beurs. De bank is in deze situatie de uitgevende instelling en Kifid behandelt volgens het reglement van de Geschillencommissie geen klachten over het optreden van banken als uitgevende instelling.

Geen financiële dienst

In deze drie klachtzaken heeft de Geschillencommissie de vraag moeten beantwoorden: Is hier sprake van een een financiële dienst zoals in de Wet op het financieel toezicht (Wft) omschreven, of niet? En dan meer in het bijzonder of in deze zaken  sprake is van een een beleggingsdienst. In de Wft valt een ‘beleggingsdienst’ ook onder een financiële dienst en wordt het verlenen van een beleggingsdienst nader omschreven. De Geschillencommissie constateert dat de bank in deze klachtzaken als uitgevende instelling heeft besloten om geen vergoeding uit te keren op Rabobank Certificaten en dat dit handelen niet voldoet aan de definitie van ‘beleggingsdienst’ in de Wft. Om die reden is het niet aan Kifid om over deze klachten te oordelen.

Verder reikend dan individuele klacht

In de uitspraak voegt de Geschillencommissie nog toe dat Kifid alleen individuele klachten behandelt. Het klachtenloket voor consumenten is niet voor klachten die betrekking hebben op het algemene beleid van de bank als uitgevende instelling. Zoals uit de prospectus voor Rabobank Certificaten blijkt heeft dit beleid van de bank niet alleen gevolgen voor deze drie consumenten, maar ook voor andere certificaathouders.

Geen inhoudelijk oordeel

De genoemde redenen brengen de Geschillencommissie tot de conclusie dat deze klachten niet-behandelbaar zijn. Dit betekent dat de Geschillencommissie geen inhoudelijk oordeel zal geven over het besluit van de bank om geen vergoeding uit te keren over Rabobank Certificaten.

Vanwege het belang van de zaak en omdat de vraag of soortgelijke klachten voor Kifid behandelbaar zijn zich vaker kan voordoen, stelt de Geschillencommissie in alle drie klachtzaken (GC 2021-382, GC 2021-383 en GC 2021-384) beroep open voor betrokken consumenten.

Ook interessant