Mijn Kifid

In 2016 en 2017 heeft de Geschillencommissie in vijf richtinggevende uitspraken uiteengezet hoe zij klachten over beleggingsverzekeringen beoordeelt. Deze vijf uitspraken zijn in hoger beroep opnieuw beoordeeld door de Commissie van Beroep.
De uitspraken van de Commissie van Beroep in de vijf richtinggevende zaken zijn terug te vinden in het uitsprakenregister van Kifid onder de volgende nummers:

Als hulpmiddel zijn de belangrijkste beslissingen van de Commissie van Beroep (CvB) in de vijf richtinggevende uitspraken zo kort en bondig mogelijk weergegeven: ‘Belangrijkste beslissingen CvB in de vijf richtinggevende uitspraken over beleggingsverzekeringen’ Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken voor individuele zaken.

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen