Mijn Kifid

Honderden klachten

De door verzekeraars geboden compensatie en de mogelijkheden om het verzekeringsproduct aan te passen, hebben niet altijd geleid tot overeenstemming tussen consument en verzekeraar. Afgelopen jaren hebben honderden consumenten bij Kifid een klacht ingediend over beleggingsverzekeringen. De behandeling van deze klachten is enige tijd aangehouden totdat de Commissie van Beroep in het voorjaar van 2018 uitspraak had gedaan in een aantal zogenoemde richtinggevende zaken. Sinds april 2018 pakt Kifid de behandeling van beleggingsverzekeringsklachten fasegewijs op. De klachten zijn geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Cluster voor cluster worden de klachten behandeld. Daarbij wordt elke klacht op haar eigen merites beoordeeld.

Voortgang klachtbehandeling Beleggingsverzekeringen – Periode 1 juli t/m 31 december 2022
Klachten in behandeling op 1 juli 2022 233
Aantal klachten afgerond 35
Bemiddelresultaat
(deels dankzij Kifid, deels door consument en verzekeraar onderling)
5
Uitspraak 27
Klacht ingetrokken vanwege bemiddelresultaat
(consument of zijn/haar vertegenwoordiger en verzekeraar onderling)
1
Klacht ingetrokken overig 0
Niet behandelbaar 2
Aantal nieuw ontvangen klachten 9
Klachten in behandeling op 31 december 2022 207
Actief mee aan de slag 138
Nog op te pakken 69

 

Richtinggevende uitspraken

Inmiddels heeft de Commissie van Beroep uitspraak gedaan in deze vijf ‘richtinggevende zaken’. Voor een volledig overzicht van alle door de Commissie van Beroep genomen beslissingen is het noodzakelijk dat u de vijf richtinggevende uitspraken zelf leest.
Als hulpmiddel zijn de belangrijkste beslissingen van de Commissie van Beroep (CvB) in de vijf richtinggevende uitspraken zo kort en bondig mogelijk weergegeven. Op basis van de informatie ‘Belangrijkste beslissingen CvB in de vijf richtinggevende uitspraken over beleggingsverzekeringen‘ kunnen geen conclusies worden getrokken voor individuele zaken.

De Commissie van Beroep heeft zich tot nog toe uitgesproken over de volgende verzekeringsproducten:

  • ABC Spaarplan (universal life variant, a.s.r.)
  • LevensPlan (a.s.r)
  • Meegroeiverzekering (ABN AMRO)
  • SwissLife BelegSpaarplan (Zwitserleven)
  • Verzekerd Hypotheekfonds (AXA Leven, rechtsvoorganger van Reaal)
  • Waerdye Spaarplan (a.s.r.)
  • Flexibel Verzekerd Beleggen (Nationale Nederlanden)

Kifid publiceert regelmatig nieuwsberichten over de klachtbehandeling en uitspraken rond beleggingsverzekeringen. Deze berichten zijn te vinden onder ‘Nieuwsberichten’.

U kunt een klacht over uw beleggingsverzekering snel en gemakkelijk online indienen. Ga naar Mijn Kifid. Het kan zijn dat wij u vragen om aanvullende informatie; gebruik daarvoor het Informatieformulier beleggingen.