Mijn Kifid

Geschilinstanties omarmen initiatief minister Dekker voor snelle en eenvoudige oplossingen

Dit is een gezamenlijk nieuwsbericht van de Geschillencommissie voor Consumentenzaken, de Huurcommissie, Kifid en de SKGZ.

De vier buitengerechtelijke geschilinstanties zijn het eens met minister Dekker voor Rechtsbescherming: snelle, eenvoudige en gedegen oplossingen bij klachten en geschillen zijn belangrijk en leiden tot tevredenheid bij partijen. Minister Dekker schrijft dit in zijn brief aan de Tweede Kamer van 11 juli 2018.

Dekker ziet mogelijkheden om buitengerechtelijke geschiloplossing on- en offline uit breiden. De Huurcommissie, De Geschillencommissie voor Consumentenzaken, Kifid (het Klachteninstituut financiële dienstverlening) en de SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen) zijn de vier buitengerechtelijke geschilinstanties voor consumenten in Nederland. Zij stellen hun kennis, kunde en ervaring graag ter beschikking om deze visie en ambities van de minister te ondersteunen. De minister geeft in de brief aan dat burgers eenvoudiger moeten kunnen overzien welke opties zij hebben voor een snelle oplossing van hun geschil. Daarvoor moet een roadmap komen met korte en bondige informatie. De vier organisaties onderstrepen uit ervaring het belang van goede informatie. Zij bieden daarom hun hulp aan om deze roadmap uit te werken, zodat burgers snel en gemakkelijk weten bij welke klachtinstanties zij terecht kunnen als alternatief voor de rechter.

Klachten zo snel mogelijk oplossen

De minister schrijft in zijn brief: Mensen die zelf tot overeenstemming zijn gekomen hebben immers vaker hun doel bereikt, hebben de problemen vaker opgelost en komen afspraken beter na. In daarvoor geschikte zaken geniet het dus de voorkeur dat mensen worden gestimuleerd en geholpen zelf zo veel mogelijk tot overeenstemming te komen. In de praktijk zien de vier organisaties al een beweging naar advies en bemiddeling ontstaan. Alle vier de organisaties anticiperen daarop met verschillende – reeds duurzame en goed ontvangen – initiatieven door klachten zo vroeg mogelijk in het proces op te lossen, bij voorkeur met bemiddeling. In 2017 losten de vier organisaties gezamenlijk ruim 17.000 klachten op. Dat klanten dit waarderen, blijkt uit de cijfers. Klanten van de vier organisaties geven een onderlinge oplossing gemiddeld een rapportcijfer van ruim een 8.

Samen werken aan goede oplossingen

De vier organisaties werken samen aan verbetering van de buitengerechtelijke oplossing van geschillen door bemiddeling, mediation of door bindend advies. Een goede gezamenlijke informatievoorziening over de bestaande mogelijkheden, zoals voorgesteld door minister Dekker, is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Daar zetten we ons graag voor in.

Ook interessant