Mijn Kifid

Kifid: broker mag effectenrekening mogelijke ‘US Person’ beëindigen

Een broker kan bepalen dat hij geen klanten accepteert die ‘US Person’ zijn. En op grond van dat beleid kan de kwalificatie ‘US Person’ een reden zijn voor het beëindigen van de dienstverlening. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid. De consument kreeg te maken met een opzegging van zijn effectenrekening door de broker, omdat hij mogelijk een US Person is, dat wil zeggen belastingplichtig in de Verenigde Staten. In deze beslissing is van belang dat het gaat om een effectenrekening en niet om een voor de consument onmisbare betaalrekening.

Een consument heeft van de Amerikaanse overheid een cheque ontvangen vanwege een corona-steunprogramma. Op dat moment heeft hij een effectenrekening bij online broker DEGIRO en vraagt hij of de broker die cheque kan verzilveren. De broker meldt de consument dat hij mogelijk kwalificeert als belastingplichtig in de VS oftewel ‘US Person’. De broker geeft aan dat hij geen klanten accepteert die US Person zijn en daarom de effectenrekening van de consument gaat beëindigen. De consument krijgt een maand de tijd om zijn posities te sluiten of over te boeken naar een andere broker. De consument vindt dat hij niet als US Person gezien kan worden en dat zijn effectenrekening ten onrechte is beëindigd. Hij meldt zich bij Kifid en wil dat de beëindiging van zijn effectenrekening wordt teruggedraaid.

Wel of geen US Person

De consument heeft in de jaren tachtig op basis van een tijdelijk visum (L1-visum) in de VS gewerkt, wat ook blijkt uit een kopie van een oud paspoort. Dat alleen maakt hem nog geen US Person, aldus de consument. Toch is het niet uitgesloten dat de consument als US Person kwalificeert. De coronasteun-cheque die hij heeft ontvangen van de Amerikaanse overheid, is hiervoor een sterke aanwijzing. Volgens de broker is Amerikaanse coronasteun alleen gegeven aan staatsburgers en ingezetenen van de VS. Of deze consument gezien kan worden als US Person is daarom onzeker gebleven, aldus de Geschillencommissie.

Beëindigen effectenrekening mag

De vraag is dan of de broker de overeenkomst mocht beëindigen omdat de consument mogelijk een US Person is. Bij het beantwoorden van deze vraag weegt de Geschillencommissie mee dat de broker met aanzienlijke sancties te maken kan krijgen als hij niet voldoet aan Amerikaanse fiscale regelgeving. Zolang het niet uitgesloten is dat de consument gezien kan worden als US Person, loopt de broker het risico van dergelijke sancties. Daarnaast neemt de Geschillencommissie in de afweging van belangen van betrokken consument en broker mee dat het hier gaat om een effectenrekening. Het gaat niet om een betaalrekening, die voor een rekeninghouder onmisbaar is om deel te nemen aan het betalingsverkeer. Gegeven deze omstandigheden concludeert de Geschillencommissie dat de broker in dit geval de effectenrekening mocht beëindigen.

 

De uitspraak GC 2022-0387 in een klacht van een consument tegen DEGIRO is bindend.

Ook interessant