Mijn Kifid

Commissie van Beroep Kifid laakt gebrekkige informatievoorziening van levensverzekeraar.

Den Haag – 18 Oktober 2010. De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening heeft ook in hoger beroep een consument in het gelijk gesteld in diens klacht over gebrekkige informatievoorziening omtrent de kosten van een beleggingsverzekering.

De Beroepscommissie volgt de Geschillencommissie in haar oordeel dat de consument niet op een heldere wijze in kennis is gesteld over de hoogte van de kosten van de beleggingsverzekering. Door kerninformatie over de hoogte van de kosten alleen in de polisvoorwaarden op te nemen heeft de verzekeraar niet voldaan aan het vereiste met betrekking tot dergelijke kerninformatie. Ook is niet voldaan aan de door verzekeraars te volgen gedragscodes.

De Commissie van Beroep volgt de Geschillencommissie niet in haar oordeel dat een deel van de geleden schade voor rekening van de consument dient te komen. Naar het oordeel van de Commissie van Beroep rust op de consument in beginsel niet de verplichting ontbrekende informatie op te vragen die de verzekeraar uit eigen beweging moet verstrekken.

Klik hier voor de uitspraak
.

Ook interessant