Mijn Kifid

Denkpauze over gevolgen Herstelkader voor MKB’ers met klachtzaken rentederivaten bij Kifid

Kifid wil MKB’ers de gelegenheid geven zich te beraden over de gevolgen van de coulanceregeling Herstelkader voor hun klachtzaak bij het MKB-derivatenloket van Kifid. Eventueel kunnen zij daarover in overleg te treden met hun bank.

De procedure bij Kifid zal daarom worden aangehouden zolang partijen tijd voor overleg nodig hebben. Als deze weg uitmondt in een schikking, dan wordt de procedure beëindigd. Momenteel zijn bij Kifid nog 45 klachtzaken over MKB-rentederivaten in behandeling. Tot nu toe zijn 28 zaken afgehandeld, waarvan er 15 toch nog zijn geschikt, er 1 is toegewezen en er 2 zijn afgewezen. De overige zaken zijn om inhoudelijke of procedurele redenen geëindigd.

Als MKB’ers geen belang hechten aan het aanhouden van de behandeling van hun klacht, dan wordt de procedure bij Kifid voortgezet. Dat geldt overigens ook in het geval de betrokken bank de procedure wel zou willen aanhouden.

Zoals bekend heeft de door de Minister van Financiën benoemde Onafhankelijke Derivatencommissie op 5 juli 2016 het Herstelkader voor de rentederivaten gepresenteerd (www.derivatencommissie.nl). Deze collectieve regeling bepaalt hoe deelnemende banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd om MKB’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren in de vorm van een coulancevergoeding. De procedure voor een coulancevergoeding onder het Herstelkader loopt anders dan de individuele klachtbehandeling bij het Kifid.

Rabobank, ABN AMRO Bank, ING Bank, SNS Bank en Van Lanschot Bankiers hebben het Herstelkader geaccepteerd. Dat betekent dat betrokken MKB’ers voor een coulancevergoeding in aanmerking kunnen komen. Deutsche Bank beraadt zich nog. Kifid acht het uit praktische overwegingen aanvaardbaar de klachten over Deutsche Bank aan te houden totdat duidelijkheid is verkregen over het standpunt van deze bank. Kifid gaat er vanuit dat hierover binnen vier weken duidelijkheid zou moeten zijn.

  • Lees hier de brieven van Kifid aan MKB’ers
  • Perscontacten via 070 – 333 89 48

Ook interessant