Mijn Kifid

Werkloos én ziek: wel of geen hypotheekbescherming?

Een consument die onvrijwillig werkloos is geworden doet aanspraak op zijn Woonrust Hypotheekbeschermingsverzekering voor een uitkering. Verzekeraar London General Insurance wijst de claim af, omdat de verzekerde van het UWV geen werkloosheidsuitkering krijgt maar een ziektewetuitkering. De consument heeft zich met succes beklaagd bij Kifid. In een vandaag gepubliceerde uitspraak concludeert de Geschillencommissie dat het voor de consument nooit duidelijk is geweest dat hij geen aanspraak kon maken op de verzekering indien hij én werkloos én arbeidsongeschikt was. De verzekeraar moet alsnog over een periode van 11 maanden het verzekerd maandbedrag uitkeren aan de consument.

Het dienstverband van een consument is met een vaststellingsovereenkomst per 1 juli 2014  geëindigd.  Vanaf 1 juli 2014 keert het UWV een werkloosheidsuitkering uit. Wanneer de consument medio juli 2014 ziek wordt, wijzigt het UWV de ww-uitkering in een ziektewetuitkering. Deze uitkering eindigt op 1 juli 2015, omdat de consument dan weer een baan heeft. De consument meent aanspraak te kunnen maken op het verzekerd maandbedrag van zijn Woonrust Hypotheekbeschermingsverzekering. De verzekeraar wijst de aanspraak af, omdat de verzekerde volgens de Werkloosheidswet niet werkloos zou zijn.

Voorrang lezing consument

De Geschillencommissie volgt de redenering van de verzekeraar niet. Het is goed voorstelbaar dat de consument de verzekeringsvoorwaarden zo heeft begrepen dat hij aanspraak kan maken op de verzekering omdat hij werkloos was. En alleen omdat hij tegelijkertijd ook ziek was, kreeg hij van het UWV een ziektewetuitkering. De Geschillencommisise volgt hier de voor de consument meest gunstige uitleg. De voorwaarden kunnen zo worden gelezen dat in het kader van de werkloosheidswet een ziektewetuitkering in de plaats komt van een ww-uitkering.

Oneerlijk

De Europese richtlijn ‘oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten’ vereist dat een consument voordat een verzekering wordt afgesloten, begrijpt hoe de verzekering werkt. Dit volgt uit het Van Hove-arrest van het Europese Hof (23 april 2015). De consument moet de economische gevolgen die de verzekering voor hem of haar heeft, kunnen inschatten. Voor deze consument is nooit duidelijk geweest dat de verzekering geen dekking biedt wanneer hij tegelijkertijd én werkloos én arbeidsongeschikt zou zijn. De Geschillencommissie oordeelt dat het niet is uitgesloten dat de consument de reikwijdte van de verzekeringsvoorwaarden niet heeft begrepen.

De Geschillencommissie concludeert dat de consument aanspraak kan maken op de verzekering. De verzekeraar dient aan de consument alsnog een bedrag van ruim 4200 euro uit te keren. De uitspraak (GC 2018-520) in deze klacht van een consument tegen verzekeraar London General Insurance is bindend.

Volg ons ook via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant