Mijn Kifid

Edwin van Wechem nieuw lid Geschillencommissie Kifid

Het bestuur van Kifid heeft per 1 september 2020 de heer prof. mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem benoemd tot lid van de Geschillencommissie. De heer Van Wechem is hoogleraar Corporate Legal Counseling bij de Open Universiteit (deeltijd) en daarnaast zelfstandig juridisch adviseur. Sinds 2001 fungeert hij ook als plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Den Bosch. Hij heeft diverse publicaties geschreven, alleen en in samenwerking met andere auteurs, over internationale contracten.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie, is blij met de benoeming: Edwin van Wechem brengt de nodige kennis en ervaring mee op het gebied van vermogens- en internationaal recht en contractenrecht in het bijzonder. Ik kijk uit naar de samenwerking met Edwin en ben ervan overtuigd dat hij zijn steentje bij kan dragen aan de onpartijdige, zorgvuldige en rechtvaardige klachtbehandeling die consumenten van Kifid mogen verwachten.

De leden van de Geschillencommissie doen hun werk als nevenfunctie. De Geschillencommissie onderzoekt bij klachten eerst of bemiddeling mogelijk is. Als bemiddeling niet slaagt, dan doet de Geschillencommissie uitspraak. Dit gebeurt op basis van een volledig klachtdossier. Indien de Geschillencommissie aanvullende vragen heeft voor partijen, vindt nog een zitting plaats. Daar kunnen zowel de consument als de financiële dienstverlener hun verhaal doen.

Lees meer over de Geschillencommissie en samenstelling

Ook interessant