Mijn Kifid

Hogere schadevergoeding voor onvoldoende informatie over kosten en werking beleggingsverzekering

De Commissie van Beroep van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft een veel hogere compensatie toegekend in klachtzaak over een gemengde verzekering die een consument had gekocht als aanvullende pensioenvoorziening. Verzekeraar Achmea moet daarvoor aan gedupeerde een schadevergoeding van circa € 20.000,- uitkeren in plaats van de eerdere tegemoetkoming van € 2.000,- en heeft dit inmiddels ook gedaan.

De klacht van de consument dat er een vaste verhouding zou bestaan tussen het verzekerde ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen is afgewezen. Dat geldt ook voor de klacht dat de afgesloten pensioenpensioenverzekering voor de consument volstrekt ongeschikt zou zijn.

De verzekeraar heeft echter naar het oordeel van de Commissie van Beroep vooraf onvoldoende informatie verstrekt over de aan de verzekering verbonden kosten van de overlijdensrisicodekking. Ook heeft de verzekeraar niet met de vereiste duidelijkheid vermeld dat salarisverhogingen en renteverlagingen tot gevolg zouden hebben dat het nabestaandenpensioen zou stijgen ten koste van het ouderdomspensioen. Verder heeft de verzekeraar niet voldaan aan zijn zorgplicht om de consument na het sluiten van de verzekering te wijzen op relevante ontwikkelingen en zich ervan te vergewissen dat de verzekering nog aan de wensen van de consument beantwoordde. Het beroep van verzekeraar op verjaring, verzaking van de klachtplicht en eigen schuld van belanghebbende heeft de Commissie van Beroep afgewezen.

Klik hier voor de einduitspraak en hier voor de tussenuitspraak

Ook interessant