Mijn Kifid

Tegen wie kunt u een incassotuchtklacht indienen?

U kunt bij Kifid alleen een klacht indienen over een incassodienstverlener die is aangesloten bij Kifid. Check in het dienstverlenersregister of uw incassodienstverlener is aangesloten.

Ook interessant