Mijn Kifid

Kifid kan klachten over certificaten Triodos niet behandelen

Kifid heeft meerdere klachten ontvangen over het besluit van Triodos om de handel in certificaten Triodos langdurig op te schorten. Dit besluit tot opschorting van de handel raakt certificaathouders, zowel in Nederland als in het buitenland, die hun certificaten willen verkopen. Uit een vandaag gepubliceerde uitspraak blijkt dat Kifid deze klachten niet kan behandelen. De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat zij niet de mogelijkheid heeft een uitspraak te doen die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. De civiele rechter heeft die mogelijkheid wel.

 

Verder reikend dan individuele klacht

Kifid behandelt alleen individuele klachten, zoals ook in het reglement is vastgelegd. Een uitspraak van de Geschillencommissie kan alleen gaan over de dienstverlening van Triodos aan een individuele certificaathouder. En de uitspraak bindt alleen die beide partijen. Dit laatste is in deze klachtzaak problematisch omdat het besluit tot opschorting van de handel in certificaten Triodos gevolgen heeft voor alle certificaathouders. De Geschillencommissie stelt vast dat dit geschil vraagt om een beoordeling die recht doet aan de betrokken belangen én die voor alle certificaathouders van toepassing is. Voor een dergelijke geschilbeslechting is de civiele rechter beter toegerust en bevoegd.

 

Geen inhoudelijk oordeel

De hiervoor genoemde reden brengt de Geschillencommissie tot de conclusie dat zij klachten over de opschorting van de handel in certificaten Triodos niet kan behandelen. Dit betekent dat de Geschillencommissie geen inhoudelijk oordeel zal geven over het besluit van Triodos tot opschorting van de handel in certificaten.

 

Tegen de beslissing (GC-0892) over de behandelbaarheid van de klacht staat geen beroep open bij Kifid. Consumenten kunnen hun klacht wel aan de rechter voorleggen.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

Ook interessant