Mijn Kifid

Waar kan ik terecht met een klacht over de hoogte van de incasso?

Als u een klacht heeft over de hoogte van de incassokosten, of is er onenigheid over de geleverde diensten in relatie tot de afspraken, dan kunt u die klacht voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Ook interessant