Mijn Kifid

Kifid: bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

Een echtpaar heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ING Bank hun doorlopend krediet in september 2019 heeft beëindigd zonder de opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen. De bank heeft, zo zegt zij, per abuis de beëindigingsbrief, waarin de opzegtermijn is vermeld, niet verzonden. De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat de bank het doorlopend krediet van het echtpaar moet herstellen of hun een nieuw doorlopend krediet moet verstrekken.

De man en vrouw sluiten in 2006 bij een rechtsvoorganger van de bank een Variabel Voordeelkrediet af. In september 2017 kondigt de bank aan dat dit krediet zal worden beëindigd, tenzij zij geld uit het krediet opnemen. Dan zal het Variabel Voordeelkrediet worden omgezet in een Doorlopend Krediet. Het echtpaar neemt geld op uit het krediet en voorkomt zo dat het krediet wordt beëindigd. In september 2019 ontvangen de man en vrouw bericht dat het doorlopend krediet is afgelost en beëindigd. Het echtpaar beklaagt zich tevergeefs bij de bank. Zij willen het Doorlopend Krediet ongewijzigd voortzetten. De bank stelt dat het niet mogelijk is het doorlopend krediet te herstellen vanwege haar systemen. En een nieuw doorlopend krediet verstrekken kan niet, omdat de bank dit alleen verstrekt aan consumenten tot de leeftijd van 63 jaar. De bank is wel bereid om met het echtpaar een persoonlijke lening af te sluiten.

Ten onrechte beëindigd

De bank mag een Doorlopend Krediet beëindigen, zo staat in de voorwaarden. Bijvoorbeeld als consumenten dit krediet volledig hebben afgelost en dit langer dan anderhalf jaar niet hebben gebruikt. Hiervoor geldt dan wel een opzegtermijn van twee maanden. Het staat niet ter discussie dat in dit geval de bank de opzegtermijn van twee maanden niet in acht heeft genomen. De bank heeft de beëindigingsbrief aan deze consumenten niet verzonden. Hierdoor heeft het echtpaar niet de mogelijkheid gehad om het krediet ongewijzigd voort te zetten. De bank heeft in strijd met de voorwaarden gehandeld.

Herstel doorlopend krediet

Wanneer het echtpaar tijdig was geïnformeerd over een beëindiging van het krediet, dan is het aannemelijk dat zij geld uit het krediet zouden hebben opgenomen om het ongewijzigd voort te kunnen zetten. Immers, in 2017 hebben zij dat ook gedaan en die mogelijkheid biedt de bank nog steeds. De bank heeft niet aannemelijk gemaakt dat herstel van het doorlopend krediet niet mogelijk is, concludeert de Geschillencommissie. De bank biedt het product doorlopend krediet nog steeds aan. En klanten met een doorlopend krediet en die hierop een debetstand hebben, kunnen het product ongewijzigd afnemen. De Geschillencommissie oordeelt dat de bank het doorlopend krediet voor het echtpaar moet herstellen of aan hen een nieuw doorlopend krediet moet verstrekken. Een persoonlijke lening is voor deze consumenten geen gelijkwaardig alternatief.

Deze uitspraak GC 2020-369 van twee consumenten tegen ING Bank is bindend. Omdat deze uitspraak voor de bank mogelijk verstrekkende gevolgen heeft, stelt de Geschillencommissie beroep open bij de Commissie van Beroep (artikel 2.2.a Reglement Commissie van Beroep).

Ook interessant