Mijn Kifid

Geschillencommissie: bij claim gestolen motorfiets gaan feiten boven lettertjes in verzekeringspolis

Verzekeraar Unigarant moet een gestolen motorfiets die niet van het in de polis voorgeschreven slot was voorzien toch vergoeden, omdat de motorfiets wel beveiligd was op een manier die ten minste even goed was als het slot dat er volgens de polis had moeten zijn. Dat is het oordeel van de Geschillencommissie van Kifid, het financiële klachteninstituut. De beperkende polisvoorwaarden, waarop de verzekeraar een beroep doet, zijn volgens de commissie in dit specifieke geval niet van toepassing.

Diefstalbeveiliging voldoende

De motorfiets was niet voorzien van een in de polisvoorwaarden voorgeschreven ART categorie 4 goedgekeurd slot. De verzekeraar heeft echter het argument van de verzekerde niet tegengesproken dat het door verzekerde wel gebruikte Honda U-slot ten minste een even goede beveiliging tegen diefstal bood als het voorgeschreven slot. Bovendien werd de motorfiets gestolen uit een afgesloten schuur, waarbij hij ook nog op het stuurslot stond en was voorzien van een startonderbreker.

Redelijkheid en billijkheid

Toch vindt de Geschillencommissie dat de verzekeraar zich in dit geval niet op het ontbreken van het slot mag beroepen. Volgens artikel 6:248, lid 2 BW is een dekkingsbepaling tussen partijen niet van toepassing indien dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

De Geschillencommissie acht het onaanvaardbaar dat de verzekeraar zich erop kan beroepen dat geen dekking bestaat om de enkele reden dat geen gebruik is gemaakt van een in de verzekeringsvoorwaarden voorgeschreven slot. De verzekerde had immers materieel aan alle door de verzekeraar gestelde beveiligingseisen voldaan.

De Commissie komt daarom tot het bindende oordeel dat de beperkende polisbepaling in dit specifieke geval tussen partijen niet van toepassing is.  Unigarant moet de gestolen motorfiets alsnog vergoeden.

klik hier voor de uitspraak

Ook interessant