Mijn Kifid

Geschillencommissie wijst aanhoudingsverzoek van Nationale-Nederlanden af

De Geschillencommissie van Kifid wijst het aanhoudingsverzoek van Nationale-Nederlanden in een klachtzaak over een beleggingsverzekering af.

Nationale-Nederlanden wil de procedure aanhouden in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake door de Rotterdamse Rechtbank in een  vonnis van 28 november 2012 aan het Hof gestelde prejudiciële vragen over de uitleg van de Derde Levensrichtlijn. Deze uitleg kan volgens de verzekeraar van belang zijn voor de vraag naar de omvang van de in 1997 (toen de verzekering werd gesloten) op deze verzekeraar rustende informatieverplichtingen en de invloed van het burgerlijke recht daarop.

De Geschillencommissie van Kifid is echter van mening dat het zeer onzeker is hoe het Europese Hof zal oordelen. Bovendien vraagt zij zich af of dit oordeel daadwerkelijk van belang is voor de onderhavige zaak, waar nog bij komt dat de uitspraak pas op z’n vroegst medio 2014 wordt verwacht. De door Nationale-Nederlanden aangevoerde unietrouw, eenheid van rechtspraak en eisen van een goede procesorde brengen de Commissie evenmin tot een ander oordeel.

In haar tussenuitspraak van 13 mei 2013 (2013/02) heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht naar een consument met een beleggingsverzekering. Naar haar oordeel heeft de verzekeraar de consument niet op duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd  over de eerste kosten van deze verzekering.

De Commissie heeft in haar tussenuitspraak aangekondigd  dat zij een actuaris zal inschakelen om te  bekijken of de betrokken consument in deze zaak als gevolg van het hefboom- en inteereffect van de verzekeringsconstructie nadeel heeft geleden of zal lijden. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren op de vragen die zij aan de actuaris wil stellen. De Commissie zal de behandeling van deze zaak nu verder voortzetten en verwacht de bevindingen van de actuaris binnen 3 maanden te ontvangen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Ook interessant