Mijn Kifid

Geschillencommissie: Verzekeraar moet onterechte kosten van wijziging pensioenregeling terugstorten

De Geschillencommissie van Kifid heeft uitspraak gedaan dat een verzekeraar de zgn. niet-verdiende eerste kosten van het privépensioen en de mutatiekosten moet terugstorten voor de waardeopbouw van het bedrijfspensioen van een klant. Het geschil gaat over de omzetting van de door de werknemers van een bedrijf afgesloten privépensioenen naar een bedrijfspensioen bij deze verzekeraar en de daarbij door hem in rekening gebrachte kosten.

Het bedrijf heeft een adviesbureau ingeschakeld dat geruime tijd met de verzekeraar heeft moeten corresponderen om duidelijkheid over die kosten te verkrijgen. Pas nadat de Ombudsman van Kifid was ingeschakeld, ging de verzekeraar overstag.
De Geschillencommissie vindt dat als gevolg van de lakse opstelling van de verzekeraar de behandeling van de klacht door het adviesbureau onnodig veel tijd, moeite en geld is gaan kosten.

Onterechte kostendeclaraties

De omzetting van de pensioenregeling gebeurde op voorstel van de verzekeraar omdat deze een nieuw pensioenproduct ging voeren. Volgens de Geschillencommissie past dan van een verzekeraar terughoudendheid bij het in rekening brengen van kosten, want de klant heeft niet om die wijziging gevraagd.
Hoewel de verzekeraar tegenover de Geschillencommissie niet heeft ontkend dat was afgesproken dat de waardeoverdracht kosteloos zou plaatsvinden, zijn er toch aanzienlijke kosten in rekening gebracht aan de werknemers. Het ging met name om niet-verdiende eerste kosten van het privépensioen en mutatiekosten. Tijdens de zitting heeft de verzekeraar desgevraagd verklaard dat ervan mag worden uitgegaan dat daarnaast nog eerste kosten van het bedrijfspensioen in rekening zijn gebracht.

Rekken van klachtenprocedure

De Geschillencommissie constateert bovendien dat de verzekeraar bij herhaling heeft nagelaten aan het ingeschakelde adviesbureau tijdig en volledig de gevraagde informatie te verschaffen. Soms heeft zij zelfs in het geheel niet gereageerd op verzoeken om antwoord op gestelde vragen. Ook zijn toezegging ter zitting om met een voorstel te zullen komen, heeft hij niet (of althans niet tijdig) gestand gedaan.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Ook interessant