Mijn Kifid
Mijn Kifid

Hersteluitspraak 2019-054 (Bindend)

Hersteluitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-054
(mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. P. van Haastrecht-van Kuilenburg, secretaris)

Toepassing artikel 40 Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies

Herzieningsverzoek ontvangen op : 19 november 2018
Ingediend door : J.C.G. Arends h.o.d.n. ‘Van Bruggen Adviesgroep ’s- Hertogenbosch, verder te
noemen Adviseur
Datum hersteluitspraak : 14 januari 2019
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Wanneer sprake is van een kennelijke reken- of schrijffout in een uitspraak of wanneer namen en/of data in een uitspraak moeten worden gecorrigeerd, dan komt er een hersteluitspraak. Deze hersteluitspraak hangt samen met uitspraak GC 2018-706. Er is sprake van een correctie in de aanhef van de uitspraak. De hersteluitspraak heeft geen gevolg voor het eindoordeel (de beslissing) van de Geschillencommissie.

Hersteluitspraak

Bij e-mail van 19 november 2018 heeft Adviseur bezwaar gemaakt tegen de uitspraak van de Geschillencommissie in de zaak [dossiernummer] tussen [Consument] en Adviseur van
14 november 2018.

Bij e-mail van 12 december 2018 heeft [Consument] gereageerd op het herzieningsverzoek van Adviseur.

De Voorzitter ziet aanleiding de uitspraak van de Commissie op grond van art. 40 Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies te herstellen.

Abusievelijk is de aard van de oorspronkelijke uitspraak als niet-bindend geformuleerd terwijl beide partijen voor een bindend advies hebben gekozen.

De voorzitter bepaalt dat de uitspraak verbeterd wordt in die zin dat:

• De aard van de uitspraak van 14 november 2018 een bindend advies is.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact