Mijn Kifid
Mijn Kifid

Hersteluitspraak 2019-150 (Bindend)

Hersteluitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-150
(mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. S. Rutten, secretaris)

Toepassing artikel 40 Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies

Herzieningsverzoek ontvangen op : 8 februari 2019
Ingediend door : Consument
Datum hersteluitspraak : 28 februari 2019
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Wanneer sprake is van een kennelijke reken- of schrijffout in een uitspraak of wanneer namen en/of data in een uitspraak moeten worden gecorrigeerd, dan komt er een hersteluitspraak.
Deze hersteluitspraak hangt samen met uitspraak GC 2019-046. Er is sprake van een correctie in overwegingen 4.3 en 4.4. De hersteluitspraak heeft geen gevolg voor het eindoordeel (de beslissing) van de Geschillencommissie.

Hersteluitspraak

Bij e-mail van 8 februari 2019 heeft [Consument] bezwaar gemaakt tegen de uitspraak van de Geschillencommissie in de zaak [dossiernummer] tussen [Consument] en Lussenburg Advies B.V. van 23 januari 2019.

Bij brief van 25 februari 2019 Lussenburg Advies B.V. gereageerd op het herzieningsverzoek van [Consument].

De Voorzitter ziet aanleiding de uitspraak van de Commissie op grond van art. 40 Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies te herstellen.

De voorzitter bepaalt dat de uitspraak verbeterd wordt in die zin dat:

4.3 Vast staat dat Consument in zowel het jaar 2012 als 2013 verschillende keren aan de
Tussenpersoon heeft bericht dat hij niet ziek was. Dit blijkt uit het gespreksverslag
van de bespreking tussen partijen van 17 september 2012 en uit de e-mail van
21 februari 2013 van de Tussenpersoon aan Consument. Consument heeft in de bewuste periode van vóór de verkoop van zijn Transportbedrijf ook gewoon doorgewerkt.
De Tussenpersoon was ook niet op de hoogte van het voornemen van Consument zijn bedrijf te verkopen omdat het niet goed met hem ging. Gelet op deze omstandigheden heeft de Tussenpersoon naar het oordeel van de Commissie dan ook niet hoeven te begrijpen dat Consument ziek was. In het verlengde hiervan lag het ook niet op de weg van de Tussen-persoon Consument te adviseren zich ziek te melden en een claim in te dienen onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Verzekeraar.

4.4 Consument heeft de Tussenpersoon ook verweten dat hij de Arbeidsongeschiktheids-
verzekering na de verkoop van zijn transportbedrijf ongewijzigd heeft laten doorlopen en
de arbeidsongeschiktheidsverzekering in 2006 niet heeft aangepast. De Tussenpersoon heeft deze verwijten voldoende weersproken, zodat niet is vast komen te staan dat deze verwijten naar de Tussenpersoon gemaakt kunnen worden. Zo is vast komen te staan dat de Tussen-persoon de arbeidsongeschiktheidsverzekering wel heeft aangepast in 2006. Bovendien heeft Consument geenszins aangetoond dat hij in zijn belangen is geschaad.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact