Mijn Kifid

Kifid begrijpt zorgen van Consumentenbond over tijdrovende behandeling van ‘woekerpolisklachten’

De zorgen van de Consumentenbond over de tijdrovende behandeling van de zogenoemde woekerpolisklachten worden door Kifid gedeeld.

Edgar du Perron, voorzitter Geschillencommissie: Wij stellen alles in het werk om deze vaak complexe klachten de zorgvuldige behandeling te geven die ze verdienen. Daarbij wordt vanzelfsprekend gestreefd naar redelijke beoordelingstermijnen waar de Consumentenbond nu terecht aandacht voor vraagt.

Bij het financiële klachteninstituut zijn nog 138 klachten in behandeling, die door consumenten medio 2013 met bijstand van een organisatie van deskundigen zijn ingediend. Daaronder bevinden zich tal van zaken met deels overeenkomstige problemen, zoals de vereiste transparantie voor de consument.

De Geschillencommissie heeft bedoelde problemen voor de doelmatigheid van de verdere behandeling geïnventariseerd. Dit is mede in overleg met belangenbehartigers van consumenten en verzekeraars gebeurd. Nog deze maand bepaalt de Commissie de verdere procesorde. Commissievoorzitter Du Perron: De Geschillencommissie wil met haar aanpak juist de kwaliteit en snelheid van behandeling dienen. Dubbelwerk moet je zien te voorkomen.

Het streven is om deze klachten in de loop van 2014 vervolgens individueel af te handelen. Zorgvuldigheid gaat altijd voor snelheid, dat is in het belang van mensen met klachten, de Consumentenbond en Kifid., zegt Du Perron.

De organisatie en het budget van Kifid zijn toegerust op het huidige klachtenvolume. Bovendien voorzien de door de minister van Financiën goedgekeurde reglementen in maatregelen voor aanvullend budget in geval van bijzondere omstandigheden.

In het eerste kwartaal van 2014 zijn 15 nieuwe ‘woekerpolisklachten’ bij Kifid binnengekomen, waarmee het totale aantal sinds eind 2010 op 735 uitkomt. Daarvan zijn tot nu toe 574 zaken afgehandeld. De ‘woekerpolisklachten’ bij Kifid staan los van de aanhangige zaken bij de Rechtspraak en de collectieve acties van verschillende consumentenorganisaties.

Perscontacten via 070 – 333 89 49

Ook interessant