Mijn Kifid

Project BeleggingsverzekeringenKifid gaat klachten van deelnemers Stichting DIN Plan 1 voor 1 afronden

Het overleg tussen Stichting DIN Plan Dupe en verzekeraar Allianz om tot een vergelijk te komen voor de klachten over DIN Plan-beleggingsverzekeringen, is op niets uitgelopen. De Stichting, waarin 176 consumenten zijn verenigd, en verzekeraar Allianz hebben dit onlangs aan Kifid laten weten. Dit betekent dat Kifid de behandeling van de DIN Plan-klachten weer op zal pakken en voortzetten.

Duidelijke lijn

Kifid behandelt alleen individuele klachten. De Geschillencommissie zal de klachten van de deelnemers aangesloten bij de Stichting daarom 1 voor 1 behandelen. De Geschillencommissie zal bij de beoordeling van deze klachten de lijn volgen zoals in november 2020 door de Commissie van Beroep uiteengezet in de uitspraken in de drie door de Stichting aangewezen voorbeeldzaken. De Kifid-lijn is daarmee duidelijk: er is geen grond voor een schadevergoeding. Met het ondertekenen van de offerte voor de DIN Plan-beleggingsverzekering hebben consumenten ingestemd met het feit dat slechts een gedeelte van de premie zou worden gebruikt om te beleggen. Ook de in rekening gebrachte kosten zijn tussen de verzekeraar en de consument overeengekomen, zo blijkt uit de drie DIN Plan-uitspraken.

Vervolg klachtbehandeling – schriftelijke procedure

Kifid zet de behandeling van de DIN Plan-klachten als volgt voort:

  1. Alle betrokken consumenten krijgen van Kifid bericht dat de Geschillencommissie hun klacht oppakt voor inhoudelijke behandeling. Zij krijgen daarbij ook informatie over de lijn zoals door de Commissie van Beroep uiteengezet in drie DIN Plan-uitspraken en welke lijn de Geschillencommissie zal volgen.
  2. Iedere consument krijgt gelegenheid om haar/zijn klacht desgewenst te concretiseren. Dit in aanvulling op de algemene standaardbrief van de Stichting waarmee de consument destijds de klacht heeft ingediend. Daarbij vraagt Kifid waar nodig nog om ontbrekende documenten, zoals het aanvraagformulier, de offerte, het polisblad en de voorwaarden.
  3. Verzekeraar Allianz krijgt vervolgens gelegenheid om op de klacht te reageren.

Hierna is het klachtdossier compleet en is de schriftelijke procedure afgerond. Voor de beoordeling en het doen van een uitspraak wacht de Geschillencommissie totdat de Hoge Raad de prejudiciële vragen over beleggingsverzekeringen heeft beantwoord.

Uitspraken later

Kifid realiseert zich dat de antwoorden van de Hoge Raad op de prejudiciële vragen voor bepaalde individuele klachten over beleggingsverzekeringen relevant kunnen zijn. Voor beleggingsverzekeringsklachten van het type Universal Life, waaronder DIN Plan, zet Kifid de klachtbehandeling voort tot en met de schriftelijke procedure. Met het doen van uitspraken in dit soort klachten wacht de Geschillencommissie tot de uitkomst van de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad bekend is.

Lees ook ‘Kifid: advies AG aan Hoge Raad geen aanleiding voor aanhouden klachten beleggingsverzekeringen’

Op https://www.kifid.nl/beleggingsverzekeringen is de stand van zaken rond de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen te volgen.

Ook interessant