Mijn Kifid

Kifid: beleggingsverzekeringsklachten blijven afnemen

In de eerste helft van 2022 hebben bijna 80 consumenten duidelijkheid gekregen over hun beleggingsverzekeringsklacht. Voor meer dan de helft van deze klachten is door bemiddeling een oplossing gevonden. De geschillencommissie van Kifid heeft in 16 klachtzaken uitspraak gedaan. Op dit moment heeft Kifid nog iets meer dan 230 beleggingsverzekeringsklachten in behandeling; een jaar geleden waren dat er nog 510. Het aantal nieuwe klachten over een beleggingsverzekering bleef in het afgelopen half jaar beperkt tot 10.

 

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie: “Ik ben blij dat we opnieuw tientallen consumenten en betrokken verzekeraars duidelijkheid hebben kunnen geven over hun beleggingsverzekeringsklacht. En dat in het merendeel van deze klachten een oplossing is gevonden via bemiddeling. We gaan gestaag door met de behandeling van de nog resterende klachten. Nu we steeds minder nieuwe beleggingsverzekeringsklachten ontvangen, komt het moment dichterbij dat we dit hoofdstuk voor iedereen kunnen sluiten.”

 

Meeste clusters vrijwel afgerond

Kifid heeft de klachten geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Cluster voor cluster behandelt Kifid de klachten. De clusters met klachten over beleggingsverzekeringen van ABN AMRO, Achmea, Allianz, De Goudse, Loyalis, Reaal/SRLev, Scildon, de Waerdye- en Falcon-beleggingsverzekering van a.s.r. en de Bonusplan- en Fundplan-beleggingsverzekeringen van Aegon zijn vrijwel afgerond. Het cluster met klachten over hersteladvies bij beleggingsverzekeringen was al klaar. Op dit moment is het projectteam Beleggingsverzekeringen met meer dan 140 klachten aan de slag, onder meer over beleggingsverzekeringen van Aegon en a.s.r, waaronder ook de beleggingsverzekeringen van AMEV en Fortis vallen. Voor nog zo’n 90 klachten geldt dat ze later worden opgepakt. Van de betrokken consumenten en financiële dienstverleners vraagt Kifid geduld en begrip.

 

Antwoorden Hoge Raad steun voor Kifid-lijn

Kifid heeft kennisgenomen van de antwoorden van de Hoge Raad op prejudiciële vragen van het gerechtshof Den Haag over de informatieverplichtingen van verzekeraars bij beleggingsverzekeringen. De antwoorden van de Hoge Raad van 11 februari 2022 ziet Kifid als steun voor de lijn dat privaatrechtelijke normen verzekeraars kunnen verplichten tot het geven van aanvullende informatie. Kifid heeft de behandeling en beoordeling van beleggingsverzekeringsklachten van het type universal life sindsdien weer opgepakt. Vanzelfsprekend houdt de geschillencommissie daarbij rekening met deze uitspraak van de Hoge Raad.

 

Wat opvalt bij nieuwe klachten en uitspraken over relatief laat ingediende klachten

Voor zover Kifid nog nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen uit het verleden ontvangt, valt het op dat het vaak professionele vertegenwoordigers zijn die namens consumenten de klacht indienen. In de uitspraken in het afgelopen half jaar die gaan over beleggingsverzekeringsklachten die pas in 2020 en 2021 bij Kifid zijn ingediend, concludeert de geschillencommissie meerdere keren dat klachten grotendeels zijn verjaard. Daarnaast heeft de geschillencommissie in enkele uitspraken opgemerkt dat de werkwijze van de betrokken professioneel vertegenwoordiger weinig zinvol is en leidt tot onnodige kosten en tijdsbeslag voor alle betrokkenen. Van een professionele vertegenwoordiger, die kennis heeft van eerdere uitspraken in soortgelijke klachten, mag verwacht worden dat deze niet steevast en nodeloos klachten naar voren blijft brengen waarvan uit eerder gedane uitspraken is af te leiden dat ze niet zullen slagen. Het is daarnaast in het belang van de consument dat zijn of haar professionele vertegenwoordiger klachten voldoende concretiseert en stellingen en de eis voor vergoeding van financiële schade onderbouwt. Wanneer deze informatie ontbreekt, is een klacht nauwelijks goed te beoordelen.

Ook interessant