Mijn Kifid

Kifid gaat uitspraken bij publicatie anonimiseren in lijn met rechtspraak

De uitspraken van Kifid zijn voor iedereen na te lezen en terug te vinden op de website van Kifid. De gepubliceerde uitspraken zijn geanonimiseerd. Recent heeft Kifid haar werkwijze voor het anonimiseren van uitspraken van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep aangepast. De vernieuwde werkwijze voor het anonimiseren van uitspraken van Kifid sluit aan bij de manier waarop de rechtspraak haar uitspraken anonimiseert. Het algemene uitgangspunt is en blijft dat gegevens die een natuurlijke persoon direct identificeren worden geanonimiseerd.

Tot voor kort anonimiseerde Kifid nog een aantal zaken die geen betrekking hebben op natuurlijke personen. De werkwijze van Kifid ging feitelijk verder dan strikt noodzakelijk. Met de vernieuwde werkwijze voor anonimiseren volgt Kifid wat gebruikelijk is in de praktijk van de rechtspraak.

Belangrijkste veranderingen

Voortaan zullen in gepubliceerde uitspraken van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep van Kifid de volgende veranderingen zichtbaar zijn:

  • De naam van een professioneel vertegenwoordiger wordt niet meer geanonimiseerd.
  • De namen van professionele deskundigen, zoals schade-experts of medische deskundigen, worden niet meer geanonimiseerd.
  • Namen van instellingen en organisaties zoals ziekenhuizen, overheidsinstanties e.d. worden niet meer geanonimiseerd; namen van medewerkers van betreffende instellingen wel.
  • Plaatsen en landen worden in de regel niet meer geanonimiseerd.

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, denk aan:

  • De woonplaats van een consument wordt wel geanonimiseerd; tenzij het gaat over de aankoop van een woning, dan wordt een afweging naar herleidbaarheid gemaakt.
  • De plaats van een aanrijding: in dit geval wordt de datum wel geanonimiseerd en wordt de plek van de aanrijding niet geanonimiseerd.

De vernieuwde werkwijze gaat Kifid vanaf nu gebruiken voor het anonimiseren van uitspraken van de Geschillencommissie en uitspraken van de Commissie van Beroep.

Ook interessant