Mijn Kifid

StandpuntKifid handhaaft het huidige beoordelingskader

In 2020 vond de vierjaarlijkse evaluatie van Kifid plaats, uitgevoerd door SEO economisch onderzoek. In het kader van deze evaluatie heeft SEO aan Kifid de aanbeveling gedaan ‘de toets aan het juridisch kader breder op te vatten door standaard te toetsen of een klant zorgvuldig is behandeld’.

Onafhankelijke opinie

Kifid had behoefte aan wetenschappelijke expertise en heeft prof. dr. O.O. Cherednychenko uitgenodigd een opinie te schrijven. Zij is hoogleraar Europees Privaatrecht en Rechtsvergelijking aan de Rijksuniversiteit Groningen. De opinie is op 28 februari 2023 op de website van Kifid gepubliceerd (zie Onafhankelijke opinie over het beoordelingskader van Kifid).

Dialoog met stakeholders

Op 22 maart 2023 heeft Kifid over de aanbeveling van SEO en over de opinie van prof. dr. Cherednychenko gesproken met vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, financiële brancheorganisaties, AFM, DNB, het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Uitkomst

De conclusie uit die bijeenkomst is dat Kifid de huidige werkwijze moet voortzetten, die inhoudt dat de financieel toezichtrechtelijke zorgvuldigheidstoets onderdeel is van de privaatrechtelijke zorgvuldigheidstoets. Dit dient de rechtszekerheid, de rechtseenheid en de verbinding met het privaatrechtelijke stelsel in Nederland. Kifid handhaaft daarom het huidige beoordelingskader.

Waardering voor Kifid

Vertegenwoordigers spraken tijdens de bijeenkomst waardering uit voor de werkwijze van Kifid. Die is logisch, voorspelbaar, duidelijk, eenduidig en werkt goed. Dat Kifid als alternatieve geschilbeslechter en bindend adviseur breder kan kijken naar oplossingen dan de rechter en naast juridische ook praktische oplossingen kan bieden zijn plus-punten. Ook dat Kifid partijen actief begeleidt tijdens de procedure oogst waardering.

Vertegenwoordigers onderstreepten het belang van Kifid als laagdrempelig klachteninstituut dat dicht bij de consument staat en de consument ondersteunt om de juridische argumenten goed in beeld te krijgen. Elementen als ‘gelijk speelveld, ‘gehoord worden’, ‘begrip krijgen’, zijn onderdeel van de werkwijze van Kifid. Ieder krijgt de gelegenheid bij Kifid zijn/haar verhaal te doen. Gedurende de klachtbehandeling neemt Kifid partijen stap voor stap mee, en waar dat wenselijk of nodig is legt Kifid uit en verduidelijkt wat van partijen wordt verwacht.

Tot slot

Tijdens de bijeenkomst liepen de meningen uiteen over de vraag of Kifid consumenten zou moeten helpen bij het formuleren van de klacht. Enerzijds kan dit spanning opleveren met de onpartijdigheid. Anderzijds kan het bijdragen aan het overbruggen van de kennisachterstand van consumenten. Kifid zal verder uitdiepen welke mogelijkheden er zijn en welke consequenties dit heeft. Kifid herkent de behoefte én hecht eraan een onpartijdig klachteninstituut te blijven.

Meer over de evaluatie van Kifid door SEO in 2020:  1e voorlopige reactie Kifid op Evaluatierapport SEO – Kifid

Ook interessant